Cholesterol je nezbytný pro vývoj mozku

5. říjen 2009

Obávaný ucpávač cév cholesterol má v těle řadu životně důležitých funkcí, z nichž některé teprve objevujeme. Dokládá to i nová studie.

Švédští vědci z Karolinska Institutet studovali vliv oxidované formy cholesterolu, označované oxysterol, na vývoj mozku. Zjistili, že pro myší embrya je přítomnost oxysterolu životně důležitá kvůli formaci neuronů, které produkují neurotransmiter dopamin. Také embryonální kmenové buňky pěstované v buněčné kultuře se měnily na dopamin produkující neurony daleko ochotněji v případě, že k nim vědci přidali oxysterol. Ošetření oxysterolem navíc snížilo tendenci kmenových buněk k nekontrolovanému růstu.

Neurony produkující dopamin jsou typem buněk, které odumírají v mozcích pacientů s Parkinsonovou chorobou. Odborníci doufají, že v budoucnu bude možné jejich úbytek nahrazovat neurony, které byly vypěstovány v buněčných kulturách. Objev, že vývoj těchto neuronů je závislý na oxysterolu, může jejich pěstování značně usnadnit.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio