Britové chtějí znovu přilákat jednoho z největších ptáků světa. Nevrátil se od dob Římanů

22. listopad 2020

Po celá staletí bylo nebe nad Britskými ostrovy domovem pelikána dalmatského – jednoho z největších ptáků na světě. Opeřenec se však stal terčem lovců a obětí vysušování mokřadů a před dvěma tisíci lety z prostoru téměř vymizel.

V současnosti vznikla iniciativa, která si klade za cíl umožnit těmto sladkovodním ptákům do Británie se vrátit, rozepisuje se webový deník Independent.

Čtěte také

Záměrem projektu je obnovit britské bažiny tak, aby se znovu mohly stát pro pelikána útočištěm. Na rozvoji a ochraně močálů již nyní pracuje britská Nadace pro ochranu divoké přírody Wildlife Trusts.

Pelikán dalmatský dorůstá od hlavy k ocasu délky až 1,8 metru a jeho rozpětí křídel dosahuje až 3,5 metru. Pro porovnání – je to o metr více, než dosahuje rozpětí křídel v současnosti největšího britského ptáka jeřába obecného.

Záznamy vědců získané ze zkamenělin dokazují, že pelikáni před dvanácti tisíci lety obývali především oblasti v okolí Somersetu, Norfolku a Yorkshiru, kvůli odvodňování a nadměrnému lovu ale z krajiny vymizeli. Poslední důkaz o výskytu tohoto opeřence na území Velké Británie pochází z roku 43 n. l., tedy z období římské okupace.

Východní Anglie je ideální

Nadšenec do přírody, spisovatel a producent přírodopisných dokumentů Ben MacDonald, který iniciativu návratu pelikánu do britské přírody podporuje, říká, že ve Velké Británii již v současnosti existuje potřebný prostor pro podporu života omezeného počtu pelikánů dalmatských.

„Nicméně každé vysazení ptáků do přírody musí probíhat pod přísným vědeckým dohledem,“ upozorňuje MacDonald.

Čtěte také

„My jsme vyrostli s představou, že divoká zvířata patří někam do Afriky. Nebo že za nimi musíme cestovat do nejtemnějších hlubin Rumunska. Ale zapomínáme na to, že také Britské ostrovy byly kdysi domovem jednoho z největších sladkovodních ptáků na světě,“ zamýšlí se MacDonald.

Například oblast v okolí Somersetu je podle něj přirozeným hnízdištěm ptactva a mohla by se stát krajinou, kam by se pelikán dalmatský mohl vrátit. K tomu by ale prý bylo zapotřebí rozšířit stávající močály.

„Pelikáni potřebují rozsáhlé propojené oblasti s vodou bohatou na ryby. Tento fakt nás ale zavádí spíše na druhou stranu Britských ostrovů. Východoanglické pobřeží poskytuje domov a ochranu ptákům již celá desetiletí,“ vysvětluje nadšenec.

A pokračuje, že pobřežní oblasti Norfolku a Suffolku se svými vodními rezervoáry a bažinami se podobají regionům například v Černé Hoře, kde menší kolonie pelikánů žijí.

Napřed mokřady

O potřebě rozšiřování mokřadů je přesvědčená také šéfka kampaní Nadace pro ochranu divoké přírody Nikki Williamsová. Její organizace se chce pokusit o návrat původních druhů.

Čtěte také

„Ale ještě před tím si musíme být jistí, že máme k dispozici prostor vhodný pro život divokých zvířat. Británie je v současnosti co do stavu rozmanitosti přírody jednou z nejchudších zemí na světě, a to je důvod, proč míst pro divoká zvířata máme nedostatek,“ vysvětluje Williamsová.

S návratem původních druhů ptactva do britské přírody v zásadě souhlasí také Královská společnost na ochranu ptactva. A to v případě, že dojde k vytvoření vhodných stanovišť pod vědeckým dohledem. Podle ornitologa Leigha Locka organizace podpoří vysazení pelikána dalmatského, ale pouze pokud toto rozhodnutí bude podpořené studií proveditelnosti.

„Nejdůležitější je vytvořit vhodná stanoviště. Pelikáni na britském území žili před hodně dlouhou dobou. Mezitím se ale naše krajina proměnila a my musíme posoudit, jestli je jejich vysazení vhodné,“ argumentuje Lock.

Studie proveditelnosti by pomohla identifikovat vhodné stanoviště, které by mělo být většího rozsahu a složené z propojených mokřadů. „Vytvoření takové oblasti by pomohlo nejen pelikánům, ale nepochybně i mnoha dalším druhům,“ cituje ornitologa Locka webový deník Independent.

autoři: Jakub Rerich , ert
Spustit audio

Související