Ve Francii katastrofálně ubývá polních ptáků. Pesticidy jim hubí potravu

24. březen 2018

Ptačí populace v celé Francii se za posledních 15 let zmenšily zhruba o třetinu, tvrdí vědci. Vyplývá to z několika studií – jedné celostátní a několika dalších regionálních.

Celé věci si všímá britský deník Guardian.

„Situace je katastrofální,“ říká Benoit Fontaine, biolog, který se v pařížském Národním přírodovědném muzeu věnuje ochraně přírody a současně je spoluautorem jedné ze zmíněných studií. „Z naší krajiny se postupně stává opravdová poušť,“ píše se v tiskové zprávě, kterou vydalo francouzské Národní centrum pro vědecký výzkum CNRS, jež se na výzkumu také podílelo.

Hrozí ekologická katastrofa

Počty běžných druhů polního ptactva, například pěnice hnědokřídlé, strnada zahradního, skřivana polního a jiných, kdysi všudypřítomných, poklesly nejméně o třetinu. Populace stěhovavé lindušky luční se snížila skoro o 70 procent. Údaje vycházejí z každoročního sčítání, prováděného od začátku tohoto století.

V tiskové zprávě muzea stojí, že rychlost a rozsah úbytku ptactva dosahují „úrovně, blížící se ekologické katastrofě“. Odborníci předpokládají, že hlavním viníkem je intenzivní užívání pesticidů na obrovských plochách monokulturních plodin, zvláště pšenice a kukuřice. Problém nespočívá v tom, že by ptáci umírali na otravu pesticidy, ale v tom, že mizí hmyz, kterým se živí.

„Nezůstal už skoro žádný hmyz, to je problém číslo jedna,“ vysvětluje Vincent Bretagnolle, ekolog CNRS, který pracuje ve Středisku biologických studií ve vesnici Chizé ve střední Francii. Poznamenává také, že nedávné výzkumy ukázaly podobný trend i v jiných částech Evropy, například v Německu. Tam počty létajícího hmyzu poklesly až o 80 procent a ptačí populace se také výrazně zmenšily.

Mizí hmyz i lesy

Významným kontaminantem půdy jsou pesticidy

Navzdory tomu, že francouzská vláda by chtěla používání pesticidů do roku 2020 omezit na polovinu, jejich prodeje ve Francii stále rostou. V roce 2014 dosáhly podle evropských statistik 75 tisíc tun aktivních látek, informuje Guardian.

„Opravdu varovná je skutečnost, že všech druhů ptáků žijících v zemědělském prostředí ubývá zhruba stejně. Úbytek se přitom týká i nespecializovaných ptáků, kteří se vyskytují i v lesích,“ upozorňuje Bretagnolle. To podle něj znamená, že se zhoršuje celková kvalita zemědělského ekosystému.

Čísla z celostátního přehledu, který vznikl díky práci stovek dobrovolných ornitologů, ukazují, že vymírání se v letech 2016 až 2017 dokonce zrychlilo.

Příčinou poklesu ptačích populací přitom není jenom to, že živočichové přicházejí o potravu. Roli hraje i mizení lesů, to, že pole se už jako kdysi nenechávají ležet ladem a hlavně rychlé šíření monokultur a s tím spojené ničení mezí a hájků. „Pokud se nemáme dostat do bodu, odkud není návratu, je třeba, aby svou praxi změnili všichni aktéři v oblasti zemědělství,“ konstatuje v závěru článku deníku Guardian biolog Benoit Fontaine.

autor: mit
Spustit audio