Bohumil Kartous: Na školách bychom měli posílit všeobecné vzdělání

7. leden 2015

Úroveň vzdělávání v naší společnosti byla předmětem rozhovoru moderátora Jana Burdy s Mgr. Bohumilem Kartousem, Ph.D. z EDUin, o.p.s., hostem úterního Studia Leonardo.

Jaké je české školství a jeho schopnost reakce na proměnu společnosti? Měl by vzdělávací systém vycházet vstříc výhradně potřebám trhu práce?

Rok 2015 bude v českém školství rokem technického vzdělávání. Kampaň MŠMT a Svazu průmyslu a dopravy ČR by měla maximálně podporovat obory, po kterých je poptávka na trhu práce. Jsou takové kampaně efektivní? A co bude s absolventy dnes žádaných oborů za pár let, až se situace na trhu změní? Bohumil Kartous se přiklání spíše k všeobecnému vzdělání a osvojení si univerzálních dovedností, které žákům a studentům usnadní orientaci v současném světě. „Co se vlastně má ve škole učit? Škola má vychovávat k občanství. Má vychovávat k multikulturní toleranci. Má rozvíjet osobnostní dovednosti. Má rozvíjet osobnost člověka jako takovou.“

Jaké učitele chceme?

Za jeden z vážných problémů současného školství Kartous považuje neexistenci kariérního řádu učitelů a nejasné hodnocení kvality jejich práce. V roce 2015 by navíc ze škol měly odejít až dva tisíce učitelů, kteří nemají odborné pedagogické vzdělání. Bohumil Kartous si nemyslí, že je tento přístup k učitelům správný. Spíše by uvítal, kdyby se školy více otevřely světu a odborníkům s vysokoškolským vzděláním tak, jak to umožňují například projekty ve Spojeném království nebo v USA. V současnosti se ale u nás děje opak. Školy se před světem spíše uzavírají. Podle Kartouse samotné odborné pedagogické vzdělání učitelů kvalitu výuky nezlepší.

Bohumil Kartous absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).

autor: bur
Spustit audio