Až 40 procent seniorů se stalo oběťmi domácího násilí. Unikátní dokument přináší jejich svědectví

10. březen 2024

Často se vše odehraje v tichosti, proto se o domácím násilí na seniorech příliš neví a viníci zůstanou bez trestu. Dokument Evy Lammelové Za zavřenými dveřmi přináší unikátní svědectví seniorek a seniorů, kteří se nebáli o násilí ze strany nejbližších veřejně promluvit. Unikátní dokument upozorňuje na rozšířený, ale jinak velmi opomíjený problém.

V dokumentu vystupuje paní Marta, která čelí psychickému, finančnímu i fyzickému násilí ze strany vlastní dcery. „Všechno mi vypnula, nemůžu si ani nic ohřát. Když jsem vám volala, tak mi sebrala telefon,“ říká v dokumentu paní Marta (její jméno bylo z důvodu anonymity změněno) sociální pracovnici, která ji navštěvuje.

Název dokumentu: Za zavřenými dveřmi
Autorka: Eva Lammelová
Dramaturgie: Nadězda Reviláková, Jakub Horáček
Mistr zvuku: Radim Dlesk
Produkce: Štěpán Ron
Premiéra: 26. 11. 2023

Dalším seniorem, který se nebál v dokumentu promluvit, je pan Ivan, 77letý muž z Chebu. Ten se potýká s psychickým i fyzickým násilím ze strany své partnerky. „Chtěla mi dát pár facek na ulici nebo mě mlátila za jízdy v autě do hlavy, potom přišla ke mně do pokoje a plivla mi do ksichtu,“ popisuje. V dokumentu se svěřuje s tím, že cítil velkou beznaděj, když se chtěl se svými problémy obrátit na policii.

Socioložka Lucie Vidovićová

Socioložka z Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová je vedoucí výzkumu Restabus. Dlouhodobě se zabývá diskriminací na základě věku a v dokumentu představuje výzkum domácího násilí na seniorech. Nějakému druhu domácího násilí podle ní čelí až 40 procent seniorů v ČR. Výzkumný tým vytvořil definici násilí na seniorech a spolu s výstupy z rozsáhlého průzkumu pracuje na prosazení komplexního systému řešení.

Zkušenosti v dokumentu předává také Aneta Mundok Nitschová, která vede linku důvěry Senior telefon, bezplatnou telefonní službu neziskové organizace Život90. Shrnuje poznatky z praxe a hovoří o nejčastějších případech násilí, se kterými se setkává v hovorech s klienty. Problém domácího násilí na seniorech podle ní není v Česku dostatečně řešen jak na systémové, tak na legislativní úrovni.

Aneta Mundok Nitschová z neziskové organizace Život90

Výzkumný tým Lucie Vidovićové představuje citlivé řešení tohoto komplexního problému, jakým násilí na seniorech je. Jedná se o takzvanou restorativní justici, která je v některých zemích úspěšně praktikována. Jde o proces, který v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná činnost dotkla. Usiluje o uzdravení a obnovu narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy, vzniklé potřeby a následně také povinnosti a závazky.

Oběti domácího násilí na seniorech se mohou obrátit na linku důvěry Senior telefon: 800 157 157.

Proč se senioři bojí o násilí mluvit? Proč domácí násilí na seniorech uniká pozornosti veřejnosti? A jaké legislativní změny mohou pomoci s řešením takových případů? Poslechněte si celý dokument Evy Lammelové Za zavřenými dveřmi.

autor: Eva Lammelová
Spustit audio

Související