Atrazin deformuje pulce

22. září 2010

Obojživelníci z celého světa to v současnosti rozhodně nemají lehké - kromě plísňového onemocnění je decimuje také přítomnost různých chemických látek v jejich životním prostředí.

Jednou z nich je triazinový herbicid atrazin, pomocí kterého se udržuje například plevelem neposkvrněný povrch golfových hřišť a některých parků. Ani zemědělcům není atrazin cizí - používají jej k postřikům polí s kukuřicí a sójou. Dřívější studie ukázaly, že tato látka není pro živočichy tak bezpečná, jak se kdysi soudilo, a může způsobovat hermafroditismus a jiné vývojové poruchy obojživelníků.

Ilustrační snímek

Odborníci z americké Tufts University studovali vliv atrazinu na potomstvo žab. Jejich uměle oplozená vajíčka vystavili koncentracím atrazinu, které se běžně používají na polích a sledovali jejich další vývoj. Zjistili, že u "atrazinových pulců" oproti kontrolní skupině dramaticky stoupl počet abnormalit - především deformovaných srdcí a ledvin.

Studie také ukázala, že obojživelníci jsou atrazinem nejvíce zranitelní v krátkém období, kdy se u nich začínají zakládat jednotlivé orgány. Přesný mechanismus poškození zatím není úplně jasný. Autoři studie však na základě zvýšeného počtu apoptotických buněk předpokládají, že atrazin poškozuje orgány tím, že v nich indukuje apoptózu neboli programovanou buněčnou smrt.

Spustit audio
autor: Martina Otčenášková