Astronomové se přou o staletí používaný pojem planeta

24. září 2010

Tyristory jsou nelineární elektronické prvky, které vykazují bistabilní rezistanci. To znamená, že mohou existovat ve dvou stabilních stavech s odlišnou vodivostí, mezi nimiž se dá přepínat. Používají se hlavně v silnoproudé elektrotechnice k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý za účelem regulace.

Panel expertů, který se zabýval ukončením diskuse o tom, které objekty se mají nazývat planetami a které ne, přišel s velmi radikálním řešením. Navrhuje přestat používat termín planeta vůbec, pokud není doplněn vysvětlujícím dodatkem. Např. otázku, je-li Pluto planeta se všemi atributy, řeší astronomové již několik desetiletí. Stejná pře vznikla nedávno na téma, kam zařadit nové přírůstky naší sluneční soustavy. Pokud zmiňovaný panel uspěje, budou mít s opravami práci encyklopedisté i tvůrci školních učebnic.

Objekty, které se doposud nazývaly planety, od skalnatých těles na vnějším okraji naší sluneční soustavy až po útvary volně se pohybující hluboko v prostoru, jsou příliš diversifikované, než aby se nazývaly stejně. Astronomové zamýšlejí definovat různé typy planetárních objektů, jako např. terestriální planety včetně Země a extrasolární planety, které obíhají kolem jiných hvězd, než je Slunce.

Práci Mezinárodní astronomické unie na tomto problému velmi urychlila diskuse v médiích, která propukla letos v červenci nad postavením nového objektu v naší sluneční soustavě. Nazývá se zatím pracovně 2003 UB313 a obíhá kolem Pluta. Jeden z jeho objevitelů, Mike Brown z Kalifornského technologického institutu v Pasadeně prosazuje, aby 2003 UB313 byl uznán za desátou planetu Sluneční soustavy. Jedním z důvodů má být to, že je větší než Pluto. Jiní astronomové tvrdí, že jak Pluto, tak i UB313 jsou prostě velkými členy Kuiperova pásu. Jedná se o neuspořádané objekty tvořené kamením a ledem, které obíhají 10 miliard kilometrů od Slunce.

Návrh, který byl rozeslán členům pracovních skupin letos 12. září, tyto diskuse ukončil. UB313 a Pluto se podle něj budou nazývat trans-neptunské planety, což je striktně definovaná třída velkých objektů, které obíhají kolem Slunce po drahách ležících až za dráhou Neptunu. Ostatní planety Sluneční soustavy budou spadat do třídy terestriálních planet, nebo plynných obrů.

Takže otázka, kolik členů má vlastně naše sluneční soustava, která se tak často vyskytuje v různých vědomostních soutěžích, je vlastně poměrně zapeklitá a odpověď může být diskutabilní.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio