Zvolen z ptačí perspektivy

22. září 2010

Místo, kde dnes leží město Zvolen, lidé osidlovali už od pravěku. Nabízí tak řadu zajímavých památek z různých období. Některé na svém původním stanovišti, některé jsou v nabídce muzea sídlícího ve Zvolenském zámku.

Zvolenský zámek dal postavit Ludoví Velký z Anjou v letech 1370-1381. Jde o dvoupatrovou stavbu na půdoryse pravidelného obdélníku se čtyřmi křídly situovanými okolo centrálního nádvoří. V Historických listinách je uváděný jako královský dům. Během let byl několikrát přestavovaný. Velká rekonstrukce se pak odehrála v šedesátých letech dvacátého století. Zámek slouží městu, ale také jako jedna z expozic Slovenské národní galerie.

Hledání v centru města

Ještě do dnešních dní můžete vidět dřívější opevnění města, které navazovalo na opevnění zámku.Vzniklo proti narůstající turecké expanzi z jihovýchodu. Do dnešních dní můžete vidět také výsledky archeologického výzkumu náměstí, který probíhal v letech 2001-2007. V jeho průběhu bylo objeveno hned několik významných staveb z minulosti Zvolena. Jednak šlo o základy historické radnice města, dále prostor tržnice a studna, pohřebiště u kostela, tehdejší špitál i vnitřní městské opevnění. Právě vnitřní městské opevnění bylo velmi významné, vzniklo v období dostavby zámku, kolem roku 1381. Měšťané si tak vystavěli své vlastní opevnění - městskou citadelu, která měla ochránit významné stavby města - tedy farský kostel, radnici, špitál, zvonici a školu, které zabezpečovali společensko správní funkci.

Zvolen - rekonstruované náměstí SNP

Pohled na Zvolen z výšky s PhDr. Václavem Hanuliakem

Společně s PhDr. Václavem Hanuliakem jsme navštívili nejstarší sakrální památku města- kostel sv. Alžběty. A třeba i proto, že věž tohoto kostela není běžně přístupná - vznikl rozhovor i fotogalerie Zvolena právě na tomto místě. K vidění tak je nejen Zvolenský zámek a místa přímo kolem náměstí, ale vidět můžete také cestu Via Magna, Pustý hrad, šibeniční vrch a bohužel také necitlivé zásahy do staveb v minulých desetiletích.

Zvolen - kostel sv. Alžběty

Perličky k fotografiím

V období středověku protínalo území Slovenska několik cest, které měly nadregionální evropský význam . Takovou byla i Via Magna , která spojovala Uhersko s pobřežím Baltu. Velkým lákadlem Zvolena je Pustý hrad. Rozlohou 7,6 ha je to vlastně největší hrad v Evropě, protože i Pražský hrad dosahuje rozlohy kolem 7,4 ha.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio