Zmatky, prohry a vítězství kolem DPH

16. duben 2004

Kdyby chtěl být člověk hodně škodolibý, mohl by si říci, že prezident Klaus vrátil do sněmovny zákon o DPH hlavně proto, že nemá rád Evropskou unii a tato norma přitom slouží (mimo jiné) k daňovému sladění s Unií a představuje tudíž první viditelnou výhodu z našeho členství -dovozové zboží totiž musí na českém trhu pádem vysokých cel zlevnit. Na to leckdo netrpělivě čeká.

Samozřejmě ale prezident neměl v úmyslu zkomplikovat snižování cen importu z Evropy, spíš si jen neodpustil znepříjemnit život vládní koalici. Zastánci Klausova kroku upozorňují, že koalice měla zákon předložit s větším časovým předstihem a naopak chválí prezidenta za vrácení předlohy dřív, než uplynula vymezená lhůta, neboť tak umožnil vládním stranám přece jen do vstupu do Unie uvést změny v život. Nicméně coby vedlejší účinek jeho veta je momentální zmatek mezi podnikateli. Připomeňme, že kontroverzní zákon, který jednohlasně odmítá opozice, a který obsahuje i ustanovení harmonizující českou legislativu s právem Evropské unie, měl od 1. května snížit základní sazbu daně z přidané hodnoty z dvaadvaceti procent na devatenáct a přesunout do ní také řadu položek ze snížené pětiprocentní sazby a zrušit navíc povinnost firem platit v dubnu zálohu na DPH. I kdyby se jej podařilo přes prezidentské veto prosadit, vstoupí v platnost takříkajíc za pět minut dvanáct a podnikatelé se s ním tedy seznámí na poslední chvíli. Hospodářská komora se chystá na jednání s vládou a uvažuje o tom, že by při neúspěchu zákona bylo možné požádat ministerstvo financí o generální pardon co do nezaplacení zálohy, jak aspoň uvedl prezident komory Jaromír Drábek. Činovníci ministerstva však naznačují, že by bylo možné takový "bianko odpustek" prostě zneužít. Firmy by prý mohly požádat o posečkání daně a placení se tak vyhnout. Předseda Sdružení podnikatelů ČR Bedřich Danda ale pro deník Dnes řekl, že mnozí podnikatelé nezaplatí mimořádnou zálohu, protože na ni nemají. Ať už je to jak chce, podnikatelé se samozřejmě snaží využít nastalého chaosu. Chovali by se tak při podobné situaci vůči každé vládě. Problém zákona je přitom celkem široký, neboť jde o nejrozsáhlejší změnu od zavedení daňové soustavy a je jasné, že čím dřív budou mít podnikatelé jasno, tím lépe pro ně i pro jejich zákazníky. Zvlášť složité to údajně mají firmy dovážející či vyvážející zboží do zemí Unie. Ty by však nicméně měly být připraveny na změny podle regulí unie, neboť k nim dříve či později stejně dojde. K tomu také už míří koalice, která se chystá na eventualitu, že v úterý nebude mít po zranění ministra Svobody potřebnou většinu hlasů ve sněmovně. To by vynutilo urychlenou přípravu zúžené novely týkající se pouze změn požadovaných EU. Novelu by pak sněmovna projednala v takzvaném stavu legislativní nouze, což by umožnilo její velmi rychlé přijetí ještě před vstupem do společenství. Případ zákona o DPH ovšem patrně povede k jednání představitelů Hospodářské komory s vládou a to nejspíš už toto nadcházející pondělí, jak aspoň navrhuje premiér Špidla. Podnikatelé totiž bez ohledu na změny po pádu vysokých cel žádají vládu například o zpřehlednění a zjednodušení zákonů, přijímání legislativních změn s předstihem a snížení byrokratické zátěže. Požadují také napříště (cituji): "spravedlivý výběr daní" a chtějí i zrušení tzv. minimální daně a odstranění progrese, která, jak říkají představitelé komory (opět cituji) "trestá aktivní a úspěšné" podnikatele. Ale zpět k případné "malé" novele: i když například ODS zákon jako celek odmítá, bránit sladění norem s unií nehodlá a podobně hovoří také komunističtí poslanci. Pokud by se věci odvíjely podle tohoto scénáře, byl by to asi pro všechny zúčastněné jakž takž přijatelným kompromisem. Vláda sice očekává od komplexního zákona přísun dalších prostředků do státní pokladny, ale nepřišla by o nijak astronomickou sumu a aspoň by zažehnala mezinárodní ostudu a zároveň nejvyšší podnikatelské rozhořčení. Ti kdo obchodují se zeměmi unie by dostali sice hodně pozdě, nicméně přece nová pravidla hry. A velmi spokojený by mohl být i prezident, kterému se nezamlouvalo, že zákon směšuje (cituji): "nesourodé prvky" a urychlené přijetí jen menší novely a zároveň obnovená diskuse o ostatních prvcích zákona by bylo jeho nesporným vítězstvím. Což by ho jistě potěšilo navzdory očekávaným námitkám, že by hlava státu neměla zasahovat do hospodářské politiky vlády. Pořád ovšem ještě zbývá varianta, že koalice dá dohromady absolutní většinu dvěstěhlavé dolní komory. Ale jelikož má jednoho poslance vážně nemocného a protože podle pátečních zpráv je zdravotní stav ministra zahraničí, jehož služební vůz havaroval, vážnější, než se zdálo, byl by to menší zázrak.

Spustit audio