Závislostní vzorec je neodstranitelný, jde s ním ale pracovat, říká psychoterapeut Prokop Remeš

5. březen 2019

Prokop Remeš je nejen gynekolog, ale věnuje se také psychoterapii. Mimo jiné je zakladatelem hagioterapie, která pomáhá závislým lidem skrze biblické příběhy a hlubší psychiku. 

Funguje to tak, že se hovoří o biblickém příběhu. Jde o to, podívat se na něj jako na svůj obraz. Lidé se nejdříve dívají, řečeno metaforicky, z okna, ale pak se najednou může stát k jejich velkému překvapení, že se dívají do zrcadla. A že to, co se říká o lidech z dávných dob, se říká i o nich samotných. Může to být velmi osvěžující,“ vysvětluje.

Lékař, gynekolog a psychoterapeut Prokop Remeš je zakládajícím členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Jako atestovaný psychiatr, vystudovaný teolog a erudovaný psychoterapeut je zakladatelem psychoterapeutického směru hagioterapie, který rozvinul v rámci svého působení v psychoterapeutických skupinách pro závislé. Jedná se o formu existenciální terapie, prováděnou prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají hlubokých existenciálních témat, jako je vina, utrpení, dobro, zlo, smrt nebo smysl života.

Hloubka víry a transcendence

Závislostní vzorec je podle Remeše neodtranitelný. „Jediné, co se dá dělat, je změnit psychické prostředí, které člověka ovládá. Ponoření se do hlubších a existenciálnějších záležitostí člověka promění, závislostní vzorec ztrácí moc nad lidmi a přestává je tolik zotročovat. Nezmizí, ale nemá už takovou sílu,“ říká psychoterapeut.

Ponoření se do hlubších a existenciálnějších záležitostí člověka promění. Přestává ho zotročovat závislost.
Prokop Remeš

Remeš zmiňuje také hodnoty smrti, viny, strachu a náboženství. „Nejraději mám příběh vzkříšení Lazara, který je závislým lidem nejbližší a velmi o tomto tématu hovoří. Tektonikou příběhu je život, umírání a smrt i vzkříšení. Pro lidi v závislosti to znamená, že se v tom jsou schopni vidět. Řeknou si: to jsem přece já. Žil jsem, umíral a teď jsem volaný, abych povstal,“ říká.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Prokop Remeš také vysvětlí, proč se nestal teologem.

autoři: Barbora Tachecí , kte
Spustit audio

Související