Zaslouží si Marie Terezie pomník? Gramotnost před Bílou horou byla vyšší, odmítá její přínos školství Zacpal

22. březen 2019

Radnice Prahy 6 chce postavit pomník habsburské královně Marii Terezii. V petici se proti záměru postavily desítky obyvatel této městské části. Podle nich nebyla tato panovnice matkou vlasti, ale cizí utlačovatelkou českého národa. Jaké zásluhy má Marie Terezie na rozkvětu českých zemí?

„Marie Terezie je vnímána jako ta, která zavedla povinnou školní docházku, takže jako připomínku vzdělanostních tradic si pomník zaslouží. Také máme málo pomníků, které by byly spojeny s neutrálními a obecnými hodnotami,“ uvedl v pořadu Pro a proti historik Ivo Cerman.

Ten připomněl, že panovnice uhájila v mnoha válkách existenci českých zemí. „Hrozilo, že budou zcela rozebrány mezi sousední panovníky... Kdyby se tak stalo, žádné české národní obrození by nikdy nebylo.“

Za vlády Marie Terezie dochází ke zlepšení právních jistot poddaných, kdy navázala na vývoj v poddanském patentu z roku 1738. Vznikl tak nástroj právní ochrany poddaných před útiskem ze strany vrchnosti. Do jisté míry i fungoval, jak ukazuje pár vítězných sporů.
Ivo Cerman

Historik uznal, že panovnice nedůvěřovala českým stavům. „Když do Čech vtrhla bavorsko-francouzská armáda, tak většina českých stavů přísahala věrnost novému králi, což narušilo její vztah ke stavovské reprezentaci. Ale že by měla vysloveně špatný názor na český národ jako celek, takový doklad není.“

„Samozřejmě, že po Bílé hoře došlo k velkým ztrátám kvůli netolerantnímu přístupu k nekatolickým učencům... Ale po ní došlo k obnově všech čtyř fakult univerzity v Praze, zejména fakulty právnické,“ řekl Ivo Cerman.

Působili tu Komenský nebo Kepler, ale po Bílé Hoře podobné osobnosti nemáme

„Marie Terezie byla typickou představitelkou neosvíceného barokního absolutismu. Udržovala v zemi nevolnictví, nechávala bičovat evangelíky a vypověděla Židy. Za vlády její a Habsburků byly omezeny nejen národní svobody, ale všelidské hodnoty,“ tvrdí překladatel a nordista Zdeněk Zacpal.

Podle něj královně o české země nikdy nešlo. „Česká koruna pro ni byla šaškovskou čepicí... Války prohrávala kvůli své netoleranci a kvůli tomu, že spousta kvalifikovaných lidí musela prchat do jiných zemí, třeba do Pruska, které bylo tehdy ekonomicky pokročilejší i nábožensky tolerantnější.“

Marie Terezie zřejmě neměla záměr zlepšit život svých poddaných. V tom se příliš nevyznamenala, jak svědčí různá nevolnická povstání... Připomínám, že v Rakousku nevolnictví nebo robotní povinnosti nebyly tak kruté, jako byly u nás.
Zdeněk Zacpal

Ani královnin přínos školství není podle jeho názoru tak zásadní. „Vedle nás bylo tehdy Prusko s celkovou civilizací na vyšší úrovni a Marie Terezie se musela nějak bránit... Ostatně míra gramotnosti byla v Čechách vyšší před Bílou horou než za mnoho generací Habsburků později... Mohli u nás působit velikáni jako Komenský nebo Kepler, potom nemáme podobně hvězdná jména.“

„Byli zde vladaři, kteří měli větší zájem na skutečném prospěchu české země, ačkoli je nechci nijak oslavovat, jako třeba Josef I., Josef II., Karel I. (Poslední) a Leopold II.,“ shrnul svůj postoj Zdeněk Zacpal.

autoři: Tomáš Pavlíček , oci

Související