Záhada hnědobílé pandy

Panda velká
Panda velká
Pohled na neobvykle zbarvenou pandu velkou vyvolal nové debaty o záchraně tohoto symbolu všech ohrožených zvířat. Odborníci se totiž domnívají, že existence pand s výstředně zbarveným kožichem značí možnost příbuzenského křížení.

Pandy velké jsou zbarvené černobíle, ale v listopadu roku 2009 zahlédli pracovníci rezervace Foping v čínské provincii Šen-si mládě pandy s hnědobílým kožíškem. Vážilo asi 2 kilogramy, což znamená, že v době pozorování bylo mladší než dva měsíce. Mládě je už sedmou hnědobílou pandou, kterou lidé v této oblasti zpozorovali za posledních 25 let. Rezervace leží v horách Qinling a představuje jednu z 5 oblastí, kde dnes žijí pandy velké. Domov tu má asi 300 pand, což představuje šestinu divoké populace.

Hory Qinling jsou také jediným místem, ze kterého přicházejí zprávy o hnědobílých pandách. Odborníci se obávají, že důvodem může být fragmentované území s vysokou hustotou populace pand, ve které častěji dochází ke křížení příbuzných zvířat. Pandy, stejně jako ostatní živočichové, dědí jednu alelu neboli kopii každého genu od matky a jednu od otce. Vědci předpokládají, že gen tmavého zbarvení srsti u nich existuje ve dvou formách - dominantní, která dává černé zbarvení, a recesivní, která podmiňuje hnědou barvu.

Horská oblast Qinling v Číně na satelitním snímku

Pokud panda zdědí dvě dominantní alely, bude mít černobílé zbarvení. To samé nastane, pokud zdědí jednu dominantní a jednu recesivní alelu. Pokud ale zvíře po rodičích zdědí dvě recesivní alely, bude mít hnědobílý kožich. Šance, že se dvě recesivní alely sejdou v jednom zvířeti, je normálně velice malá. Pravděpodobnost však stoupá tehdy, pokud jsou si zvířata navzájem příbuzná. A právě toho se vědci obávají. Příbuzenské křížení přináší snižování, které by pro pandy mohlo být příslovečným hřebíčkem do rakve.

Ne všichni vědci jsou ale podle článku na stránkách Nature News přesvědčeni, že příbuzenskému křížení dochází. Upozorňují, že některé černobíle zbarvené pandy mají v srsti na hrudi "cákance" hnědé barvy. To by mohlo znamenat, že barvu pand ovlivňuje nějaký místní environmentální faktor - například klima nebo přítomnost určité chemikálie. Příbuzenskému křížení navíc příliš neodpovídají nedávno získané výsledky sekvenování genomu pandy velké, které na nízkou genetickou diverzitu neukazují. Vědci doufají, že konečné slovo v kauze hnědých pand budou mít výsledky zkoumání více než 125 genů, které zbarvení srsti mohou ovlivnit, a jejich porovnání u černobílých a hnědobílých pand.

Panda červená

Zdroj: Nature News