Zachovejme azylový systém Dublinu, ale neřešme kvóty, žádá poslanec Veselý

25. leden 2018

Nové evropské nařízení zvané Dublin IV zahrnuje kromě jiného povinné přerozdělování uprchlíků. „Dublin IV jako celek nevítám, byť je tam část, o které můžeme diskutovat. Jsem také rád, že jsme se na tom shodli na plénu Poslanecké sněmovny,“ uvedl v pořadu Pro a proti poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).

Podle Veselého se Sněmovna shodla, že nepodporuje část, která se týká povinných přerozdělovacích kvót. „Trváme na tom, aby otázky migrace a přijímání uprchlíků na území různých států bylo výlučnou pravomocí členských států.“

„I přes velkou debatu jsme se ale shodli na tom, že Dublin IV má i zajímavou část o otázce rychlejšího vyřizování přijímání uprchlíků jak dovnitř, tak směrem ven, tedy o vyhošťování těch, kteří nárok na statut uprchlíka nemají.“


Dublin I až III směřovaly k tomu, co se nám líbí: sjednotit azylovou politiku. Dublin IV chce zrychlit azylovou politiku a přichází s kvótami. Zachovejme systém Dublinu a azylové politiky, ale neřešme to, na čem se neshodneme, tedy kvóty. Ondřej Veselý

Návrh Evropské komise obsahuje dvě varianty řešení. „Buď bychom povinně přijali určité množství uprchlíků z přetížené země, nebo je možností finanční kompenzace, kterou bychom pomáhali. Ani k jedné variantě se nekloníme a jsme přesvědčeni, že bychom tomuto stavu měli předcházet.“

„Měli bychom dál posilovat systém Frontex, tedy vytvářet společnou pomoc na hranici Schengenského prostoru,“ navrhl Veselý.

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) také návrh Dublin IV nevítá, protože se v něm podle něj skrývají nemalá rizika pro Českou republiku. „Pokud by byl přijat v současné podobě, do značné míry bychom ztratili právo určovat, komu a za jakých podmínek povolíme pobyt na území naší republiky.“

Existují dvě verze nařízení. „Jednu připravuje Evropská komise, druhou Evropský parlament. Ten bohužel prosazuje tu tvrdší verzi, zatímco Evropská komise přišla s kompromisnějším řešením, které ale pro nás také není přijatelné.“


Evropský parlament celou věc zpolitizoval. Vládne až nepřátelská atmosféra vůči některým středoevropským zemím, a to se odráží i v návrhu. Musíme zaujímat tvrdou pozici, a je dobré, že se můžeme opřít o usnesení Poslanecké sněmovny. Jan Zahradil

„Domnívám se, že výsostným právem každého státu je rozhodnout, koho a za jakých podmínek vpustí na své území, a jaký statut mu přidělí. Do toho nemůže zasahovat ani Evropská komise, ani Evropský parlament. To je to zásadní ideologické východisko, kvůli kterému toto nařízení rozporujeme.“

Europoslanec dodal, že vznikl určitý příslib ze strany Evropské komise, že hlasování o nařízení nepůjde "na sílu", a že souhlas s Dublinem IV bude muset být jednomyslný. „Nemělo by tedy dojít k silovému válcování menšiny.“

„Obávám se, že se dostaneme do situace, kdy budeme nuceni vetovat celý návrh a přistoupit ke střetu. Až potom se možná dostaneme na rozumnější půdu hledání kompromisu,“ předpověděl Jan Zahradil.

autoři: pdu , oci
Spustit audio