Workshop výzkumu a praxe

21. únor 2007

Výsledky výzkumů s velkým potenciálem pro praxi prezentuje ČVUT na svém Workshopu 2007. Vědecký seminář má zlepšit komunikaci mezi vědou a průmyslem.

Matematika, fyzika, informační technologie, strojírenství nebo stavebnictví, to jsou jen namátkou některé obory prezentované na letošním Workshopu. Akce probíhá od 19. do 23. února a je otevřena veřejnosti. Aulu Fakulty stavební plní každoročně prezentace nejzajímavějších technických řešení i výzkumných závěrů. Svůj "poster", tedy informační plakát, tu však mohou mít jen doktorandské práce podpořené interními granty ČVUT v loňském roce, případně projekty s bezprostředním významem pro praxi, většinou zpracované do podoby konkrétní nabídky.

Workshop prezentuje nejzajímavější nápady, na jejichž základě může vzniknout oboustraně prospěšné partnerství výzkumu a aplikace. Zájem mají často menší firmy, pro něž jsou inovace vítaným oživením výrobního programu.

ČVUT investovalo v loňském roce do výzkumu zhruba 900 milionů korun. Peníze z větší části pocházejí z domácích či zahraničních grantů. Z finančního hlediska jsou významné také výzkumné záměry, které dotuje MŠMT ČR.

Škola by chtěla do výzkumu investovat ještě více. Důvod této snahy vysvětluje v rozhovoru Ivo Budila předseda organizačního výboru Workshopu doc. Bohuslav Říha: "V technických oborech obzvláště platí, že vysokou úroveň výuky může zajistit jen zapojení akademických pracovníků do výzkumu."

Letošní workshop nabízí více jak 200 posterů. Skoro polovina prezentovaných technických řešení a nápadů vznikla zásluhou doktorandů. "Myslím, že převažuje co do počtu ten typ studentů, kteří mají skutečný zájem o svůj obor. Je ale na akademických pracovnících, aby tento zájem navedli správným směrem," upřesňuje doc. Říha.

Poslechněte si celý rozhovor s doc. Bohuslavem Říhou. Ivo Budil se ptal na další podrobnosti spojené Workshopem 2007.

autor: Luboš Veverka
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.