Všeodpuzující materiály

20. listopad 2008

Mnoho materiálů, které najdeme v přírodě, například kachní peří, skvěle odpuzuje vodu, ale žádný z nich nedokáže udělat to samé s oleji. (Navíc přítomnost oleje zničí i vodoodpudivé vlastnosti, to se stane osudným třeba ptákům, kteří se nešťastnou náhodou připletli k ropným skvrnám.) V MIT ale takový materiál vyrobili.

Na přirozených i umělých superhydrofobních materiálech, které extrémně odpuzují vodu, se kapičky vody nijak neroztékají a svírají s povrchem úhel větší než 150 stupňů. Předchozí experimenty i teoretické studie naznačovaly, že něco podobného není u látek, jako jsou oleje, vůbec možné. Důvodem bylo jejich povrchové napětí, které je nižší než u vody.

Tým inženýrů z MIT ovšem dokázal, že to jde, a vyrobil dva materiály, na kterých úhel větší 150 stupňů svírají nejen vodní kapky, ale také kapičky látek s nízkým povrchovým napětím, jako je například methanol, oktan a hexadekan. Tyto "všeodpuzující" materiály, které popisuje článek v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, za své vlastnosti vděčí jak chemickému složení, tak mikrostruktuře. Jejich design vznikl na základě řady kritérií, ke kterým inženýři došli výzkumem jak samotných materiálů, tak i rozdílů ve fyzikálních vlastnostech obou typů kapalin.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio