Vegetariánství Indů má základ v čistotě, ne v přesvědčení a soucitu se zvířaty

Zatímco jinde vegetariány motivuje filozofická představa univerzalismu, ohled na zvířata a životní prostředí, v Indii k odmítání masa vede především touha po čistotě, obava z poskvrnění, úcta k autoritám a tradice, píše se v článku indického deníku Indian Express. Vegetariánství na Západě často souvisí s progresivními postoji, jako jsou snaha o udržitelnost a starost o dobré životní podmínky zvířat. Většině západních vegetariánů velmi záleží na životním prostředí. Měli bychom tedy nejspíš být hrdí na to, že v Indii se k vegetariánství hlásí skoro 30 procent obyvatel.

To je mnohem víc než kdekoliv jinde na světě. Vegetariánství v Indii ale představuje docela jiné hodnoty. Jedním z jeho důležitých znaků je to, že zdůrazňuje sociální odstup mezi vegetariány a nevegetariány.

Indičtí vegetariáni se od nevegetariánů raději drží stranou, pokud ne v každodenním životě, tak přinejmenším v kuchyních a jídelních prostorech. Proč tomu tak je?

Maso předmětem konfliktů

Maso a jeho konzumace je v Indii předmětem konfliktů, represe a násilí podobně jako kasta a náboženství. Takové chování často pozorujeme dokonce i mezi vzdělanými mladými lidmi. Pro ty je otázka konzumace masa důležitá, když jde o to, s kým budou sdílet obytné prostory.

Když nevegetarián bydlí s vegetariánem, ten od něj očekává, že nebude „znečišťovat“ a „kontaminovat“ společnou kuchyni tím, že by do ní přinášel nevegetariánské potraviny.

Podobná pravidla v Indii platí i ve školách a na pracovištích. V mnoha městských školách rodiče dostávají pokyn, že jejich děti by si tam měly nosit jen „patřičné“, tedy vegetariánské jídlo.

Ve městech je více vegetariánů

Podobně v jídelnách na pracovištích se často podávají jen vegetariánská jídla a zaměstnavatelé své zaměstnance žádají, aby si přinášeli jen vegetariánská jídla. Podobná pravidla platí například v bombajském ústředí nadnárodní společnost Essar. Zajímavé je, že vegetariánství je v Indii rozšířenější ve městech než na venkově, poznamenává autor článku v deníku Indian Express.

rýže

V dubnu 2014 dostali zaměstnanci indických novin Hindu upozornění, že je zaměstnavatel prosí, aby do jídelny nenosili jiné než vegetariánské jídlo, protože „všem je známo“, že „to obtěžuje většinu zaměstnanců, kteří jsou vegetariáni.“

Morálka neznamená soucit

Eticky motivované vegetariánství, které se zakládá v první řadě na vztahu k životnímu prostředí a ostatním živým tvorům, zvířatům i lidem, nepočítá se silnou, niternou vírou v „pošpinění“, ani s pokusy zasahovat do stravovacích návyků jiných osob.

V Indii naopak tyto pokusy mohou vést i k diskriminaci a násilí vůči menšinovým nehinduistickým kulturám. To je v rozporu s nenásilím, které se jinak s vegetariánstvím obvykle spojuje.

„Morálka indických vegetariánů není založena ani tak na soucitu s lidmi a zvířaty, jako spíš na myšlenkách hierarchie a čistoty,“ píše Suryakant Waghmore, profesor sociologie v Indickém technologickém institutu v Bombaji. Studie, kterou v roce 2013 provedli američtí, kanadští a indičtí vědci, zjistila, že mezi motivací vegetariánů v Severní Americe a v Indii existují velké rozdíly.

Filozofická podstata

V USA a Kanadě je pro vegetariány nejdůležitější filozofická představa univerzalismu, ohled na životní podmínky zvířat a na životní prostředí, zatímco v Indii k odmítání masa vede především touha po čistotě, obava z poskvrnění, úcta k autoritám a tradice.

Takto vypadá psí maso na talíři

Studie také odhalila, že indičtí vegetariáni se od svých spoluobčanů, kteří maso konzumují, neodlišují většími ohledy na zvířata nebo životní prostředí.

Otázky související se stravováním se až donedávna v Indii týkaly převážně domácí sféry a nikdo je nepovažoval za zvlášť důležité. Na druhou stranu mají pravidla týkající se společného jídla a vzájemných sňatků velký význam pro vymezování kastovních rozdílů. Když se na stravovací návyky podíváme z hlediska kastovní příslušnosti, uvidíme, že čím vyšší kasta, tím větší je pravděpodobnost, že člověk bude čistý vegetarián.

„Respekt vůči ostatním“

V případě vegetariánských bufetů a jídelen mnoho Indů tvrdí, že jim jde jenom o respekt vůči vegetariánům a to, aby je ostatní strávníci neobtěžovali. Podle autora článku v listu Indian Express je ale požadavek „respektu vůči ostatním“ jen obranou před sebemenším zpochybňováním hegemonie, který může udusit v zárodku jakoukoliv racionální diskusi.

Lepší by bylo ptát se, proč indická společnost bez jakýchkoliv pochyb přijímá myšlenky „poskvrnění“ a „čistoty“ a proč si slepě pěstuje pocit opovržení nevegetariánským jídlem. V Indii podobné představy sdílí i mladí, moderní a vzdělaní lidé.

Toto hloupé a zastaralé dělení lidí přitom často kopíruje hranice kast a náboženství. Mnoho lidí nedokáže svou reakci vysvětlit jinak, než že je tak rodiče vychovali. Pocit výlučnosti navíc nemá nic společného s nenásilím, které je podstatou vegetariánství, končí článek v novinách Indian Express.

autor: mit
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.