Vědce zajímá, jaké dopady má užívání psychedelik

21. listopad 2019

V Národním ústavu duševního zdraví byl zahájen výzkum užívání psychedelik a konopí u nás. Zúčastnit se ho můžete i vy.

Výzkum je anonymní a zúčastnit se ho je poměrně jednoduché - stačí vyplnit dotazník, který vám zabere asi 40 minut. Dotazníky je možné vyplňovat do konce ledna. Je určen všem lidem, kteří mají s psychedeliky nebo konopím minimálně jednu zkušenost a chtějí se s vědci o své zážitky a názory podělit. 

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti psychedelika užije ročně až několik set tisíc Čechů

Tabletky extáze. Ilustrační foto

„Zajímají nás rizikové způsoby užívání,“ říká Rita Kočárová, hlavní řešitelka studie, „a.také postoje uživatelů k užívání těchto látek i k současné legislativní situaci. Konečným cílem celého projektu je vytvořit návrh systému služeb pro uživatele psychedelik,“ dodává Kočárová. Lékaři totiž už vědí, že některá rizika se s užíváním těchto látek pojí, ale v současnosti nemáme dostatek služeb v případě, že se u jejich uživatelů nějaké obtíže objeví.

ědci zkoumají psychedelika v širším slova smyslu - nejde jim tedy jen o ta klasická psychedelika, jako je LSD, DMT nebo psilocybin, který je obsažený mimo jiné i ve známých lysohlávkách. „Zahrnujeme vlastně všechny látky, které za některých okolností mohou psychické účinky vykazovat, proto i konopí s obsahem THC,“ vysvětluje Kočárová. Součástí výzkumu dále jsou i méně obvyklá psychedelika, jako je šalvěj či ibogain.

Výzkum účinků psychedelik u nás probíhal i v 60. letech, téma shrnuje dokument České televize LSD Made in ČSSR.

Možné použití v medicínské praxi

Psychedelika obecně způsobují velmi intenzivní změny ve vědomí, a to na úrovni vnímání, chování, myšlení, ale i prožívání. Realita, kterou běžně vnímáme, se díky nim může zcela změnit. 

„Při vyšších dávkách bývá popisován například zážitek jednoty se vším, což je také považováno za jeden z hlavních terapeutických faktorů psychedelik,“ říká psycholožka Rita Kočárová. Lidé se zkušeností s užitím některých psychedelik popisují, že to, co vnímali jako pojetí svého já, se rozplynulo a najednou byli napojeni na ostatní lidi, prostředí, celou planetu až celý vesmír.

Lysohlávka tajemná česká (Psilocybe serbica var. bohemica)

V klinických studiích se v oblasti psychedelik zatím ověřuje jejich bezpečnost a účinky. Zkoumá se jejich dopad v souvislosti s léčbou závislostí nebo depresí a úzkostí. Například látka MDMA se zkoumá pro léčbu posttraumatické stresové poruchy a právě ta je ke klinické praxi nejblíže. Už v roce 2021 by ve Spojených státech mělo být možné tuto látku podávat pacientům i mimo studie a v Evropě se to čeká v roce 2023. „Další na řadě by měl být Psilocybin na deprese a na depresivní onemocnění,“ upřesňuje Kočárová. 

Věřím, že do několika let už by první země mohly mít možnost nabídnout pacientům Psilocybin nebo psychedeliky asistované terapie.
Psycholožka Rita Kočárová

Realita, kterou běžně vnímáme, se díky psychedelikům může zcela změnit

Pokud se psychedelika časem do léčebné praxe opravdu dostanou, měla by být vždy podávána klinickým terapeutem. Jako přínosné lidé někdy popisují i rekreační užití těchto látek. I to vědci chtějí v právě zahájené celonárodní studii sledovat. Výsledky psychedelického výzkumu by měly být k dispozici zhruba v polovině příštího roku.

autoři: Andrea Skalická , mrk
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.