V předválečném Československu působilo několik set židovských farmaceutů

24. červen 2018

Apotéky s Davidovou hvězdou byl název přednášky, kterou nedávno uspořádal Spolek akademiků Židů. Představila historii židovských farmaceutů, kterých v Československu v letech 1918-1945 působilo několik stovek. O jejich osudech pojednává rozsáhlá disertační práce, která vznikla na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

K významným farmaceutům židovské víry a/nebo národnosti patřil Max Fanta, který se proslavil jako vynálezce Fantovy misky. Ta nahrazovala kovové a skleněné třenky a dodnes se vyrábí z melaminové pryskyřice. A jak říká doktor farmacie Tomáš Arndt, lékárnu měl v domě U jednorožce na Staroměstském náměstí.

„Patřil k významným pražským lékárníkům zhruba od začátku 80. let 19. století do roku 1925, kdy zemřel, a pak lékárnu vlastnili jeho dědicové, kteří ji prodali během 2. republiky na poslední chvíli v roce 1939 firmě, která ji nadále provozovala. Jeho dcera byla první židovskou farmaceutkou, která úspěšně absolvovala studium na území českých zemí, vystudovala na německé části tehdejší Univerzity Karlo-Ferdinandovy.“

Na domě U jednorožce je dodnes umístěna pamětní deska Alberta Einsteina.

„U Fantů v lékárně v období před 1. světovou válkou byl jeden z velmi módních a oblíbených salonů, kde se scházeli vědci, umělci, filosofové apod. Tam během svého pražského pobytu přicházel i Albert Einstein, příležitostně tam docházel i Franz Kafka se svým přítelem Maxem Brodem, a samozřejmě tam byla i řada dalších významných osobností. Rodina Fantova, především paní Berta Fantová se stýkala s tehdejším teosofickým a antroposofickým hnutím, kde je velmi známé jméno je Rudolf Steiner, se kterým se také velmi dobře znali a stýkali.“

Výrobou specialit se zabýval karlovarský lékárník Richard Teichmann.

„Richard Teichmann byl velmi podnikavý lékárník, který v roce 1928 koupil víceméně neprosperující lékárnu Orion v Karlových Varech a postupně z ní udělal úspěšnou lékárnu. Ovšem v předtuše, co se bude dít, ji v roce 1935 prodal, i když nadále sídlil v Karlových Varech. Vyráběl spoustu specialit, tzn. léků podle jeho patentu. Měl i řadu dalších aktivit – byl výborný hudebník, a stýkal se před válkou s Karlem Čapkem, který tam jezdil na dovolenou.“

Po válce magistr Teichmann zůstal v Karlových Varech, ale už nepracoval jako lékárník.

„Jako podnikatel vyráběl ve firmě Carlotherm různou dnes bychom řekli přírodní kosmetiku, léčivou kosmetiku a ne klasické léky. A zaměstnával tam invalidy, lidi se sníženou pracovní schopností, což bylo na poválečnou dobu velmi průkopnické a odvážné. A během celých čtyřiceti let komunismu to existovalo jako Vřídlo, výrobní družstvo invalidů.“

Některé z dřívějších židovských farmaceutických firem existují dodnes.

„Dodnes existuje firma Norgine, která původně sídlila v Ústí nad Labem, a zakládal ji dr. Victor Stein. Podařilo se jim všem ještě před nástupem nacismu z Československa utéct. Samotný zakladatel dr. Stein zemřel v roce 1934, ale jeho syn a bratr utekli a vzhledem k tomu, že měli pobočky i mimo území republiky a Evropy, tak tam obnovili podnikání a dodnes jsou významný farmaceutický podnik, byť ta firma Norgine na našem trhu není tak zastoupena. Ale na druhé straně je zajímavé, že jeden z jeho potomků ještě donedávna pracoval ve firmě.“

Loga společnosti Norgine

Steinova továrna v Ústí nad Labem byla po znárodnění přejmenována na Spofa a později na dnešní název Chemopharma.

Spustit audio