V Jeruzalémě žije čím dál méně křesťanů

19. květen 2007

V Jeruzalémě žije čím dál méně křesťanů. Tohoto fenoménu si už povšimly nejen jednotlivé církve, ale také jeruzalémská radnice, která se chce pokusit tento trend zvrátit.

V Jeruzalémě v současné době žije asi deset tisíc křesťanů, což je poměrně malý díl z téměř třičtvrtěmilionové populace Svatého města.

Je to však skupina důležitá a také rozmanitá. Mnozí z jeruzalémských křesťanů jsou cizinci, kteří se zde rozhodli usadit. Nejčastěji se ale jedná o místní arabské věřící, kteří se zde narodili. Patří k nejrůznějším církvím, od řecké - ortodoxní až po luteránskou. A právě tito křesťané mizí.

Podle Motti Levyho, poradce jeruzalémského starosty, jsou jeruzalémští křesťané "oběťmi vlastního úspěchu". Patří ke vzdělaným a ekonomicky relativně úspěšným lidem, kteří na dlouhodobě neradostnou hospodářskou a politickou situaci v Jeruzalémě reagují odchodem. Mají totiž - na rozdíl od řadových muslimů - dost peněz a kontaktů na to, aby se mohli odstěhovat.

Podobný trend jeruzalémská radnice pozoruje i u židovských obyvatel příslušejících ke střední třídě, kteří také trvale odcházejí. Avšak zatímco židovští Jeruzalémané končí v předměstských čtvrtích, nebo nanejvýš v Tel Avivu, arabští křesťané se většinou přesouvají až do Spojených států, Kanady nebo zemí Latinské Ameriky.

Zmíněný Motti Levy navrhl radnici, aby provedla opatření, která by křesťany udržela ve městě. Mimo jiné doporučil zmírnit přísná opatření týkající se sjednocování rodin. Dosud měli obyvatelé palestinských území, kteří si našli životního partnera v Jeruzalémě, problém získat povolení k pobytu. Podle izraelských úřadů totiž docházelo ke zneužívání fingovaných sňatků k transferu lidí na izraelské území, to se však týkalo především Palestinců muslimského vyznání. Podle nedávného průzkumu Hebrejské university se podíl muslimského obyvatelstva v Jeruzalémě trvale zvyšuje a pokud se dosavadní trendy nezmění, během čtvrt století se počet muslimů a židů v Jeruzalémě vyrovná.

Z růstu počtu křesťanů však izraelské úřady strach nemají, a dosud byly vzájemné kontakty poměrně bezproblémové. Pokud tedy starosta Jeruzaléma Uri Lupolianski vyslyší doporučení svého poradce, nastane zajímavá historická situace. Lupolianski, který je prvním ortodoxním židovským starostou města, zavede politiku, jejímž cílem bude zvýšit podíl křesťanského obyvatelstva v Jeruzalémě. Je ovšem otázka, zda se to může podařit. Odchod vzdělaných křesťanů do Ameriky a západní Evropy trápí všechna tradiční křesťanská místa v Izraeli i na Palestinských územích, od Nazaretu až po Betlém. A má nejenom svoje neblahé příčiny, ale i neradostné důsledky.

Spustit audio

Více z pořadu