Utajovaná skutečnost

8. červen 2004

Není to tak dávno,někdy koncem loňského roku, kdy česká veřejnost mohla zažít takovou dílčí "premiéru", neboť se poprvé v novodobých dějinách republiky přihodilo, že z trestného činu byl obžalován - soudce. Případ pana Berky mezitím nabývá neuvěřitelných,dle ministra spravedlnosti Karla Čermáka přímo "mafiánských" rozměrů - a zdá se, že máme před sebou další, srovnatelně monstrózní premiéru.

Ministr zdravotnictví Josef Kubinyi je nedaleko toho, zažalovat svou předchůdkyni ve funkci,Marii Součkovou, za zneužití pravomoci veřejného činitele.

Jde o to, že bývalá ministryně bez výběrového řízení podepsala smlouvu s advokátem Zdeňkem Nováčkem, který zastupoval ministerstvo v nechvalně známém sporu se společností Diag Human. Jeho odměna za zastupování měla činit 10 milónů korun. Kdyby byl býval byl stihl vyhrát spor s Diag Human, měl slíbeno 170 miliónů. I takto to však vypadá, že neodejde s úplně prázdnýma rukama, neboť za to, že mu ministr Kubinyi nejnověji zatupování v této kauze odebral, by měl podle staré smlouvy,podepsané ex-ministryní Součkovou, inkasovat dalších deset miliónů korun odškodného.

Jenže: Všechny smlouvy, přesahující částku dvou miliónů korun, podléhají na ministerstvu zdravotnictví režimu výběrového řízení. To se v případě smlouvy s tímto advokátem nestalo. Paní Součková tvrdí, že výběrové řízení nevypsala, neb se v tomto případě jednalo o tak utajené skutečnosti, že bylo možné uplatnit jakousi výjimku, která umožňuje výběrové řízení obejít.

Diag Human se soudí nyní již s celou republikou o nějakých deset miliard korun, nejspíš ušlého zisku.

Mezitím se však objevily dokumenty, které by naopak měly dokazovat, že celá kauza, v jejímž průběhu už společnost Diag Human inkasovala od státu 327 miliónů korun jako "výdělek" za vyhranou arbitráž, je nesmysl. Dokumenty totiž nejspíš vypovídají o tom, že zahraniční firma, která vypověděla svého času smlouvu s Diag Human, čímž měla být tato tak poškozena, že nyní soudně vymáhá po České republice miliardy, tu smlouvu zrušila ze zcela jiných důvodů, než s jakými se operuje v mezinárodní arbitráži.

Kdyby to člověk chtěl popsat jinými, stručnějšími slovy, vypadá to spíše na to, že si kdosi (popřípadě více "kdosi-jů") udělal ze sporu ministerstva zdravotnictví, potažmo státu s firmou Diag Human, docela pěkného oslíka, přesypávajícího státní peníze různými způsoby do soukromých kapes.

Nejde jen o těch dlouho utajovaných 327 miliónů, které již stát formě Diag Human zaplatil. Jde o utajování řady skutečností, které jsou s tímto případem spojeny. Například - smlouva s advokátem, která je nyní předmětem celého halasu, není na ministerstvu k nalezení. Bývalá ministryně Součková tvrdí, že někde na ministerstvu být musí. Na ministerstvu však není k nalezení ani originál té smlouvy, ani případný protokol, který by světloval důvody nevypsání onoho výběrového řízení, a tím potvrzoval slova paní Součkové.

Jenže - ministr Kubinyi podmiňuje případné podání trestního oznámení na svou předchůdkyni právě prostudováním této smlouvy.

V té souvislosti jsem si vzpomněl na informace, které mi svého času dal jistý vysoce postavený úředník resortu zdravotnictví. Šlo o to, že z ročního rozpočtu ministerstva se každoročně, podobně jako v zimě obvykle sněžívá či seshora prší, ztrácejí - a to zcela nedohledatelně - miliardové (nepřeslechli jste se, miliardové) částky. Trochu jsem se tehdy divil, ale když tak člověk jen sčítá částky, které denně díky různým podobným či analogickým kauzám mizejí ze státního rozpočtu, je vlastně trochu zázrak, že celý státní rozpočet operuje jen s tak "malým" deficitem jako dosud. Vypadá to, že ten rozpočet by nemusel být jen státním oslíkem, sypajícím peníze do svého vlastního provozu, ale že je i zlatým dolem pro "šikovné" české hlavy.

Těším se na chvíli, kdy ministr Kubinyi tu smlouvu najde. Třeba pak ministerstvo zdravotnictví rázem přijde na to, že mu v rozpočtu vlastně mohou desítky miliard přebývat.

autor: Martin Schulz
Spustit audio