Srdeční záležitost: Taková běžná arytmie...

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Srdce

Porucha fibrilace srdečních síní je častá. Jaké zkušenosti má s vlastním nepravidelným tepem člověk, který se o pravidelný tep jiných stará?

Fibrilace síní je nepravidelná činnost důležité součásti srdce, je to jedna z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Pro srdce  znamená pokles jeho výkonnosti. Chvění srdečních síní je nepravidelné a důsledkem jejich nepravidelné aktivity je, že srdeční komory se jednou zaplní krví celé, jindy ne. Komory vypuzují krev dále do těla, znamená to tedy také nepravidelné proudění krve.

Tento stav může po delší době zapříčinit vznik krevní sraženiny v srdci, a ta vás ohrožuje na životě. V nejhorším případě se totiž může dostat do mozku a způsobit mozkovou mrtvici.  Poslechněte si, jaké zkušenosti má se svým vlastním nepravidelným tepem člověk, který se o pravidelný tep jiných stará. Totiž anesteziolog…

Kardiogram srdce, které trpí poruchou fibrilace síní

Blíže o mechanismu vzniku fibrilace síní.