Společenský pes má větší mozek než samotářská kočka

Psi

Psi mají větší mozek než kočky - společenská zvířata mají „duševně náročnější“ život než ta, která žijí solitérně.

Encefalizace neboli zvětšování velikosti mozku v poměru k tělu se u savců pokládá za univerzální makroevoluční fenomén. Vědci z Oxfordské univerzity však zkoumali mozky 511 druhů vymřelých i žijících druhů savců a sledovali, jak se během času měnila jejich velikost. Výsledky jejich studie ukazují, že mezi zvětšováním mozků u různých skupin savců existují velké rozdíly. Naznačují také, že trend encefalizace je výraznější u savců, kteří žijí společensky. Například mozek opic, koní, delfínů, velbloudů a psů se během evoluce po většinu času zvětšoval.

Obecně se zřejmě dá říci, že mozek savců, kteří žijí ve stabilních společenstvích, je relativně větší než mozek samotářů. U osaměle žijících nosorožců nebo koček totiž mozek během stejného časového úseku rostl mnohem pomaleji než u společenských savců. Studie britských vědců tak dokazuje dvě věci. Zaprvé, encefalizace není u savců univerzální fenomén. A za druhé, na jejím průběhu se zřejmě výrazně podepsal společenský život, který svou potřebou kooperace a koordinace klade na mozek zvýšené nároky.

Zdroj: ScienceDaily, PNAS