Slavné pařížské muzeum Louvre nabízí komentované mikro-prohlídky

V Súdánu se podíváme k nilským peřejím, které tvořily ve starověku hranice mezi jednotlivými zeměmi. V kanadském Torontu navštívíme muzeum při Hokejové síni slávy a v Polsku rodiště komunisty šlechtického původu, generála Wojciecha Jaruzelského. A ještě s bravurou sjedeme svah v bulharských horách Vitoša. Moderuje Helena Berková. 

Spustit audio