Skladatel Hába měl odvahu vykročit jinam než ostatní

25. březen 2024

Hudební skladatel Alois Hába představuje osobnost české skladatelské moderny meziválečného období. Ve všech oblastech činnosti – kompoziční, pedagogické i organizační – se projevovala jeho zásadní vlastnost: odvaha vykročit na půdu, kam se dosud nikdo neodvážil. Hábovy skladby byly ve 20. a 30. letech hojně provozovány na mezinárodních festivalech – složil mimo jiné na vlastní libreto čtvrttónovou operu Matka, několik smyčcových kvartetů nebo řadu sborů apod.

Hudební skladatel Alois Hába

Po 2. světové válce se stal Hába profesorem skladby na Akademii múzických umění, po únorovém komunistickém převratu 1948 byl vystavený atakům a jeho kompoziční třída byla roku 1951 zrušena.

V repríze pořadu ho připomínají publicisté Pavel Hlavatý a Jan Sedmidubský. Na webu jen do 25. dubna 2024.

autoři: Jan Sedmidubský , Pavel Hlavatý
Spustit audio