Šárka Kovandová o pokroku v léčbě degenerativních onemocnění nervové soustavy

24. duben 2015

Páteční vědecké interview navštíví Šárka Kovandová, ředitelka Nadačního fondu Alzheimer. Fond podporuje vědecké a výzkumné projekty určené lékařům a zdravotníkům, kteří pečují o lidi s tímto onemocněním. Jedním z cílů fondu je motivace mladých odborníků v této oblasti.

Kolik lidí u nás trpí neurodegenerativním onemocněním? Jaké šance jim dává současná lékařská věda? Zeptá se moderátor Jan Burda.

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Mgr. Šárka Kovandová vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor andragogika. Pracovala jako externí personální poradce pro firmy BAARS KAAS, Holland a Leerdammer Company Bohemia Ltd. Dále zastávala místo zástupce ředitele firmy Altai Direct s.r.o., produkce a marketing. V letech 2008 až 2011 byla zaměstnána v neziskové organizaci Fokus Praha, o. s., Tréninkové a vzdělávací středisko, v oblasti organizace, přípravy a propagace vzdělávacích akcí a akreditovaných kurzů zaměřených na oblast sociálních služeb. Dlouhodobě se zajímá o neziskový sektor.


autor: bur
Spustit audio