Robert Schuster: Dilema německých Zelených - buď zachránit svět, anebo vstoupit do vlády

16. listopad 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Robert Schuster

Již brzy bude zřejmě jasno, jestli v Německu vznikne nová vláda. A také, zda se na ní vedle obou křesťanských stran a liberálů budou podílet němečtí Zelení.

Ani po třech týdnech intenzívních diskusí expertů a stranických špiček stále ještě není jisté, jestli by takováto široká koalice vůbec byla schopna dohodnout se na nějakém společném vládním programu.

Je například překvapivé, že když jsou zástupci všech čtyř stran tázáni, jakou dávají dohodě šanci, jsou i po měsíci nečekaně opatrní a většina z nich opakuje, že šance na dohodu je padesát na padesát.

Pokud se podíváme, jak dosud jednání probíhala, resp. co z nich proniklo na veřejnost, dá se konstatovat, že téměř u každého tématu na sebe tvrdě narazili Zelení a zbývající tři strany reprezentující zájmy pravicové části německé společnosti. A zdaleka přitom nešlo pouze o často citovanou migrační politiku případné budoucí vlády, či její postoj k dalšímu osudu spalovacích motorů.

Konflikty se rozhořely i okolo témat, jež dosud přílišné spory nevyvolávala. To se týká třeba zemědělské politiky, kdy Zelení dlouhodobě prosazují odklon od agrární velkovýroby směrem k ekologickému zemědělství, což je trnem v oku hlavně oběma křesťanským stranám s jejich úzkým napojením na zemědělské svazy.

Zelení (Die Grünen)

Pragmatismus, nikoli ambice

Zkrátka: v minulých týdnech docházelo pravidelně k tvrdým střetům mezi ekologickým idealismem na straně jedné a aktuální politickou a společenskou realitou na straně druhé.

Bylo to podobné, jako když se Zelení před několika lety snažili nadiktovat společnosti zdravější životní styl, a proto například chtěli zdanit nezdravé potraviny či kvůli ochraně klimatu v kantýnách a veřejných stravovacích zařízeních zavést povinně jeden bezmasý den v týdnu. Voliči je pak za to v následujících celostátních volbách potrestali.

Zelení jsou již v politické branži dostatečně dlouho a podílejí se na řadě regionálních a komunálních vlád. Dá se tudíž předpokládat, že vědí, že při jakýchkoli jednáních je nejlepším rádcem pragmatismus, nikoli ambice, kdo lépe a rychleji zachrání současný svět. Jakákoli jednání o vládě se nakonec zredukují vždy na hledání co nejlepší strategie na udržení pracovních míst, stávajícího životního standardu či financovatelnost sociálních systémů.

Předseda vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann, jenž je historicky prvním premiérem za stranu Zelených

Leckde v Německu Zelení již mají představitele, kteří si tyto souvislosti uvědomují. Příkladem může být předseda vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann, jenž je historicky prvním premiérem za stranu Zelených a to paradoxně v regionu, s největší koncentrací automobilek v Německu.

Je třeba dodat, že Kretschmann je premiérem nejenom úspěšným, ale také hodně oblíbeným. O Zelených něco takového dosud neplatilo.

autor: rsc
Spustit audio