Římský kongres 1918 a československá legie v Itálii

26. červenec 2014

Československé legie významně podpořily diplomatické úsilí Československé národní rady v Paříži o vznik našeho samostatného státu. Jejich italská část se formovala v zajateckých táborech na jihu Itálie a jedním z významných vítězství nad císařskou armádou byl boj o kvótu na Doss Alto v pohoří Monte Baldo u jezera Lago di Garda.

O souvislostech vzniku československé legie v Itálii a kontaktech T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika na politické špičky v Římě debatujeme s historiky Dagmar Hájkovou z Masarykova ústavu, Pavlem Helanem z Karlovy univerzity a emeritním profesorem Francescem Leoncinim z Univerzity Ca‘ Foscari v Benátkách.

Po vypuknutí 1. světové války odjíždí Tomáš Garrigue Masaryk na svou první exilovou cestu do Itálie, která je v prosinci roku 1914 ještě neutrální, záhy se přidává na stranu států Dohody proti centrálním mocnostem.

Situace československých legionářů v Itálii nebyla jasná až do konání Římského kongresu v dubnu roku 1918, který se zabýval tzv. slovanskou otázkou, tedy snahou o osamostatnění slovanských národů v Rakousku-Uhersku.

Masaryk po válce dále navštěvuje Itálii, i když ze soukromých důvodů. Léčí se na ostrovech Capri a Sicílie. Jeho poslední návštěva je datována v květnu 1924 v sicilské Taormině.

Ve stejnou dobu měl na ostrově pobývat také italský ministerský předseda Benito Mussolini. Místní tisk se o Masarykově návštěvě několikrát zmiňuje. Profesor Francesco Leoncini pátral v archivech po dokladu, který by jejich případné setkání potvrdil, ale prozatím neúspěšně.

autor: Michaela Krčmová
Spustit audio