Richard Seemann: Obětí říšských občanů se stal bavorský policista

25. říjen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jeden bavorský policista zemřel při zásahu proti střílejícímu 49letému tzv. říšskému občanovi v Georgensgmündu

Zranění čtyř bavorských policistů, z nichž jeden zemřel při zásahu proti střílejícímu 49letému tzv. Říšskému občanovi v Georgensgmündu, vyvolalo v Německu zděšení. Stalo se tak při akci zásahové jednotky, která jej přišla zatknout do jeho bytu, kde našla třicet nelegálních zbraní.

Teprve až smrt policisty vyvolala u veřejnosti obavu před činnostmi Říšských občanů - Reichsbürger, kteří nemají centrální organizaci ani vedení, neuznávají Spolkovou republiku jako stát a prohlašují, že Německá říše stále existuje v předválečných hranicích.

Hnutí sestávající z extremistických pravicových seskupení vzniklo v osmdesátých letech a v posledním desetiletí stále silněji aktivizuje svou činnost. Neuznávají ústavu ani zákony na ní navazující včetně daňových, protože podle nich platí stále předválečná Výmarská ústava, která nebyla zrušena ani nacistickým režimem, nebo spojeneckými mocnostmi.

V srpnu došlo při zásahu v Sasku – Anhaltsku ke zranění dvou policistů, při vystěhování „říšského občana“. Tento 41letý bývalý „Mister Germany“ hájil svůj pozemek se zbraní v ruce, který podle něho je na říšském území.

Předtím v Meklenbursku – Předních Pomořanech zranil třicetiletý řidič svým autem astavujícího policistu. Důvodem bylo, že nemůže být omezen řádný říšský občan příslušníkem neexistujícího státu. Říšští občané nahrazují přitom identifikační průkazy vlastními vyrobenými legitimacemi Německé říše.

Podezřelí policisté

Smrt policisty vyvolala u veřejnosti obavu před činností říšských občanů

Teprve nyní po vraždě policisty politici žádají, aby Spolková ochrana ústavy se začala centrálně zabývat tímto pravicově extremistickým hnutím, o jehož počtu nejsou k dispozici žádné údaje.

Připomíná to vznik skandálu kolem NSU – národně socialistického podzemí, která řádila po deset let, aniž bezpečnostní orgány spolkové republiky byly schopny odhalit, kdo stál za sérií vražd občanů neněmecké národnosti, bombových atentátů a přepadávání bank. Teprve vražda mladé policistky pod tlakem sdělovacích prostředků donutila příslušné úřady, aby zjistily pravé viníky.

Podle bavorských bezpečnostních orgánů lze předpokládat, že za říšského občana se považuje nyní až čtyřicet procent pravicových extremistů.

Zasaženy jsou i policejní sbory jednotlivých zemí.V Bavorsku a Sasku Anhaltsku bylo již zahájeno šetření proti osmi policejním příslušníkům, kteří jsou podezření, že se hlásí k říšskému občanství.

Spustit audio