Psychiatrické léky mění chování ryb

Okoun říční (Perca fluviatilis)
Okoun říční (Perca fluviatilis)

Zbytky psychiatrických léků, které se dostanou do vodního prostředí, mohou ovlivnit chování ryb. Švédská studie prokázala, že okouni říční se jejich působením stávají agresivnějšími a hltavějšími.

K léčení úzkostných poruch se lidem často předepisují anxyolitika ze skupiny benzodiazepinů, jako je například oxazepam. Zbytky těchto léčiv se spolu s močí pacientů dostávají do odpadních vod, odkud mohou pronikat do životního prostředí. Tam mohou přetrvávat dlouhou dobu. Většina studií se zabývá ekotoxickými účinky léčiv, ale švédští vědci z univerzity v Umeå se zaměřili na to, jak oxazepam může ovlivnit chování živočichů. Jako modelový organismus si vybrali běžné evropské ryby okouny říční (Perca fluviatilis).

Výsledky studie ukázaly, že tyto ryby akumulují benzodiazepiny ve svalové tkáni – jejich koncentrace byla více než 6x vyšší než v okolním vodním prostředí. Tím byla řeka Fyris, která protéká Uppsalou. V laboratoři pak vědci vystavili mladé okouny různým koncentracím oxazepamu a sledovali, jak ovlivní jejich chování. Zjistili tak, že koncentrace, která je jen dvakrát vyšší než v říční vodě, zvyšuje agresivní chování ryb. Tito okouni také projevovali snížené sociální chování a méně se drželi hejna svých druhů. Při krmení byli mnohem „hltavější“ než ryby z nekontaminované vody. Anxyolitika mají pacienta uklidnit, ale jak se zdá, u ryb mají za následek pravý opak. Důvodem je pravděpodobně to, že snižují strach a zábrany ryb, které pak ochotněji riskují. To může mít vážné následky – příliš hltaví a nebojácní okouni mohou decimovat populace své kořisti a zároveň se sami stávat snadnou kořistí predátorů.

Zdroj: Science