První lidé na Sicílii

3. prosinec 2012
Monitor

Kosterní pozůstatky z ostrova Favignana ukazují, kdy a odkud na Sicílii přišli první moderní lidé a čím se v novém domově živili.

Ostrov Favignana leží asi 7 km od západního pobřeží Sicílie. Ve zdejších jeskyních byly nalezeny ostatky lovců a sběračů, kteří žili na konci pleistocénu a počátku holocénu. Paleogenetická analýza mitochondriální DNA z jeskyně Grotta d’Oriente nyní odhalila, že první moderní lidé přišli přes Apeninský poloostrov a na ostrově Favignana se usadili v době ledové před 19 000 až 26 500 lety. V té době byla hladina moře dost nízká na to, aby odhalila pevninský most, který sicilské ostrovy spojoval s pevninou.

Mezinárodní tým vědců, který se zabývá zkoumáním kostí z jeskyně Grotta d’Oriente, také provedl analýzu izotopů uhlíku a dusíku. Výsledky dokazují, že ačkoli ostrované žili obklopeni zdroji bílkovin z moře, živili se téměř výhradně masem suchozemských živočichů. Konzumace potravy pocházející z moře se u nich během času zvýšila jen nepatrně. Naznačuje to, že tito lidé si uchovali životní styl, s nímž přišli z pevniny, a svou strategii obživy v novém prostředí prakticky nijak nepozměnili. Důvodem mohla být malá velikost lidské populace i relativně nízká produktivita vod Středozemního moře.

Zdroj: PLoS ONE, Science Daily

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio