Priony - všechno je jinak?

24. září 2010

Dvě Nobelovy ceny už byly uděleny za výzkum tzv. prionových chorob. Přesto pokračují o prionech bouřlivé diskuse. Výsledky nejnovější práce norských a britských vědců nezapadají do stávajícího obrazu těchto smrtelných a nevyléčitelných nemocí a naznačují, že je to s priony asi "nějak jinak".

Priony čili bílkovinné infekční částice už stačily nadělat spoustu vrásek jak biologům, tak i lékařům a jejich pacientům. Vyvolávají nevyléčitelná smrtelná onemocnění, jako je nemoc šílených krav či její lidská obdoba Creutzfeldt-Jakobova choroba. Způsob šíření prionové nákazy však zůstává pro vědce záhadou. Jasno nevnesly do nepřehledné situace ani výsledky výzkumu norských a britských vědců vedených Martinem Jeffreyem z Veterinary Laboratories Agency (VLA) ve skotském Penicuiku. Jejich studii na ovcích zveřejnil vědecký časopis Journal of Pathology.

Ovce trpí prionovou chorobu zvanou skrapie. Podobně jako lidé jsou díky dědičným dispozicím k prionům různě vnímavé. Některé se nakazí snadno, jiné prionům odolávají. Zvířata se obvykle infikují priony na pastvě, kde sežerou placentu uvolněnou při porodu nemocnou ovčí matkou. Vědci byli přesvědčeni, že střevo odolných ovcí je pro priony neprostupné. Jeffrey ale dokázal, že priony procházejí stejně dobře střevní stěnou odolných i vnímavých ovcí. "Ve hře je nějaký jiný mechanismus odolnosti," říká Jeffrey.

Jeffreyho tým vyvrátil i další uznávané "pravdy". Vědci byli přesvědčeni, že pozřené priony po průchodu stěnou střeva vstupují do mízních uzlin, kde se množí. Odtud se pak měly vydat do nervového systému, kde mají konečnou. Jeffrey ale spolehlivě prokázal, že se priony v mízních uzlinám střev neobjeví.

"Tento objev před nás staví otázku, zda priony skutečně vyvolávají nákazu a zda jejich vznik není jen druhotným příznakem choroby vyvolané jiným původcem," uvedl Jeffrey v tiskovém prohlášení VLA.

Skutečně nečekané výsledky přinesly pokusy, při kterých Jeffreyho tým zjistil, že trávicí šťávy z ovčího bachoru priony prakticky kompletně rozloží. "To je věc, nad kterou bychom se měli vážně zamyslet," říká Jeffrey. "Ovce se mohou dostat na pastvě jen k velmi malým množstvím prionů. Ty jsou tráveny po dva dny a teprve pak se dostanou do střeva. V té době z nich už prakticky nic nezbývá. Musíme se proto vážně zabývat myšlenkou, že nákazu vyvolává něco jiného než prion."

Spustit audio