Předlice očima dětí

3. duben 2015

Předměstí Ústí nad Labem se často označuje jako takzvaná sociálně vyloučená oblast. Žije v ní asi 2 tisíce lidí.

Předlice jsou velmi různorodé, žijí tam nejen Romové, ale také bílí a zdaleka ne všichni z nich jsou chudí.

Někteří obyvatelé Předlic zdůrazňují, že se jim označení sociálně vyloučená lokalita nelíbí a že s tím nesouhlasí. Mají pěkné byty a někteří i celé domy, o které se starají, v Předlicích vychovávají své děti a chtěli by se zapojit do snah o zlepšení situace.

V Předlicích je totiž celá řada problémů - například kriminalita spojená s prodejem a konzumací nelegálních drog, lichva, nízká zaměstnanost, špatná vybavenost službami, malá dopravní obslužnost a nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež.

To se snaží alespoň trochu napravit několik dobrovolníků z Prahy, kteří pro kluky a holky z Předlic chystají jednou za měsíc nedělní program. Děti například nafotily snímky svého bydliště, které budou k vidění na prodejní vernisáži 8. dubna v pražském podniku Café v lese. Výtěžek z prodeje půjde na podporu pěstounské péče na přechodnou dobu.

Neutěšené Předlice

Předlice

Faktem je, že součástí Předlic jsou asi tři desítky opuštěných, chátrajících domů. Některé z nich nelze opravit a čekají na stržení. Demolice organizuje město, poslední naplánovaná vyjde na 3 a půl miliónu korun. Strhnout se má dům v havarijním stavu v ulici Marxova.

Na letošní rok má město na demolice v rozpočtu 10 miliónů kč, což stačí stěží na pár domů. Město sice náklady na demolice vymáhá po majitelích nemovitostí, ale nedaří se je dohledat a zatím se městu ani jednou nepodařilo nechat si demolici zpětně proplatit.

Demolice všech zchátralých domů, odstranění černých skládek a také na revitalizace brownfieldů, které zabírají 13 procent rozlohy Ústí nad Labem, by městskou kasu vyšly na odhadem 200 miliónů kč.

Na vině současného stavu je jednak nepodařená privatizace bytového fondu, ke které došlo v několika vlnách pod taktovkou radnice za vlády ODS, jednak také skupina spekulantů s nemovitostmi z Královéhradeckého kraje, která se dopouštěla i úvěrových podvodů a domy nechala zchátrat, případně o ně přišla v exekucích.

Turistické Předlice?

Místostarosta centrálního městského obvodu, pod který Předlice spadají, Karel Karika (ze sdružení PRO! Ústí) chce z Předlic udělat rekreační zónu. Letos se má poprvé kompletně napouštět na jezero Milada, ze kterého by mělo být největší rekreační lákadlo Ústecka.

Předlice

V návaznosti na jezero chce místostarosta Karika během příštích asi čtyř let do Předlic přilákat investory a do oblasti přitáhnout turisty. Radnice podle Karla Kariky zpracovává projekt revitalizace Předlic. Kdyby se tento plán uskutečnil, bude to mít pro celou oblast řadu důsledků; ne všechny budou nutně pozitivní.

Například se dá očekávat, že se zvednou ceny nemovitostí a nájmů a že pro některé chudší rodiny začne být bydlení nedostupné a že se promění skladba obyvatel Předlic.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio