Politolog Kamil Švec o tom, jak se v politice vytvářejí koalice

8. červenec 2015
Studio Leonardo

Jak jde aplikovat ekonomický model teorie her v politologii? A jak se v politice utvářejí koalice?

Co všechno ovlivňuje politické aktéry, když vytvářejí koalice? Jaké faktory v tom hrají roli? Jak se projevuje teorie her v politice? Můžeme její prvky sledovat nejen během vyjednávání o vládách, ale také například během vyjednávání o řecké krizi? Opravdu se politici chovají racionálně a zohledňují politologické teorie třeba osobní animozity mezi jednotlivými osobnostmi? Proč v různých zemích trvá formování vlád různě dlouho?

Na všechny tyto otázky se bude ptát Michael Rozsypal politologa z FSV UK Kamila Švece.

PhDr. Kamil Švec, Ph.D., působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zaměřuje na regionální a lokální úrovně politických systémů, na problematiku formování vlád a na analýzy koaličních struktur. Participuje na projektu GA ČR „Nástroje slučování fragmentovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a praxe evropských zemí a analýza jejich možného využití v České republice" (2010-2012), byl řešitelem projektu GA UK "Aplikace teorie koalic na regionální úrovni" (2009-2011). Je výkonným redaktorem odborného časopisu Acta Politologica.


autor: mro
Spustit audio