Pokus o novou levici v SRN

28. červen 2005

V Německu vzniká nová koalice na levém spektru politické scény. Postkomunistická PDS chce vytvořit koalici či novou stranu s Volební alternativou práce a sociální spravedlnosti. Otázka je, jaké reálné šance toto spojení skutečná má. Na Západě protestují aktivisté Volební alternativy proti koalici s postkomunisty a špičky PDS zase dráždí Oskar Lafontaine, bývalý vrcholný funkcionář sociální demokracie v čele Volební alternativy. Obě křídla se zároveň hádají o budoucí společný název.

Podle německého zpravodajského časopisu Der Spiegel se členové Volební alternativy cítí být zrazeni a někteří ze zemských představitelů, jak cituje časopis, říkají: Vedení nás prodalo PDS a navíc hodně pod cenou. Leverkusenský kruh, si říká iniciativa ze Severního Porýní - Vestfálska, která proti sloučení bojuje pod heslem:Chceme sociální, ale ne socialistickou stranu. Podobné rozčarování ale vládne i v domě Karla Liebknechta v Berlíně, kde sídlí vedení strany PDS. Do centrály totiž docházejí stále nové a nové protesty z nějrůznějších koutů země: Kromě Leverkusenu protestují i členové Volební alternativy z Karlsruhe, Hessenska, Baden-Würtenberska a Bavorska.

Před necelými třemi týdny tomu bylo jinak, Gregor Gysi z PDS a Oskar Lafontaine hovořili o historické šanci pro německou levici. V současné době analytici soudí, že nové spojení už nemá potřebnou sílu, aby se dožilo voleb.

O rozmíšky v čerstvém svazku se postaral před pár dny i sám Lafontaine ve městě Chemniz, které leží v bývalé NDR nedaleko českých hranic, když hovořil o cizích dělnících stejným tónem jako to kdysi činil říšský ministr propagandy Joseph Goebbels. PDS je ale jiného názoru a nemyslí si, že masová nezaměstnanost má něco společného s přítomností zahraničních dělníků v Německu. Lafontaina podporují v bývalé NDR jen pravicoví extrémisté.

I domluva na novém společném názvu se zdá být velice komplikovaná, protože v některých spolkových zemích stojí obě politická uskupení, tedy postkomunistická PDS a Volební alternativa proti sobě, jsou znepřátelená nebo splu alespoň tvrdě bojují. Jasně to ukázaly volby v Severním Porýní - Vestfálsku 22. května, kde se obě uskupení prala o stejné voliče. Volební alternativa tam nakonec dostala 2,2 procenta a PDS 0,9 procent.

Problém je rovněž v tom, že Volební alternativa je uskupení převážně vzniklé ve starých spolkových zemích, zatímco PDS je zase hlavně v nových zemích. Rozdílné mentality brzdí domluvu. Der Spiegel napsal: ?Existují sice setkání mezi oběma uskupeními, ale mají charakter poznávací, seznamovací. Wessis, tedy Zápaďáci si stěžují na Ossis, Východňáry, že se chovají úplně stejně jako při sjednocování Německa: Tempo slučování se jim zdá být velice rychlé. V západních zemích je ještě jiný problém, a sice, že vedoucí představitelé Volební alternativy donedávna spolupráci s PDS ostře odmítali a když ji nyní podporují, ztrácejí na důvěryhodnosti. Někteří funkcionáři PDS zase počítají s tím, že Volební alternativa se rozdělí a část jejich členů přejde k PDS.

Už i sám hlavní iniciátor tohoto nového svazku Gysi je poněkud nervózní a řekl: ?Lidé mají pocit, že se hádáme o jméno a o funkce a nebavíme se o problémech země.? Der Spiegel dodává: ?A protože v rudém chaosu se nikdy nic neutají, voliči pochybují, že takovéto spojení má šanci.? Názor časopisu potvrzuje průzkum společnosti TNS Infratest. 75 procent dotázaných si myslí, že takovéto spojení nemá dlouhodobé trvání. Jen 17 procent má opačný názor.

Spustit audio