Planetky: Odnesli to dinosauři

19. prosinec 2007

Astronomové dnes tvrdí, že znají scénář tragických událostí před 65 milony lety, kdy ze Země zmizeli dinosauři. Střední Ameriku zasáhla planetka a změna klimatu dinosaury zahubila. Novým a napůl českým objevem pak je zjištění, která konkrétní planetka vyhynutí živočichů a rostlin způsobila. Za všechno mohla srážka planetky Baptistina s jinou planetkou. Jeden ze vzniklých vesmírných projektilů pak zasáhl i Zemi.

Vědci zaznamenali v historii Země několik náhlých masových vymírání živočišných a rostlinných druhů. Dodnes se vedou spekulace o příčinách. Takové velké vymírání určitě nemohlo začít samo od sebe, musela existovat silná příčina, velká změna životních podmínek, které se nedokázala tehdejší příroda přizpůsobit. Dost pravděpodobný je zásah zvenčí, z vesmíru.

Umělecká představa pádu planetky do Mexického zálivu před 65 miliony let

Mohlo by se jednat o výbuch nedaleké supernovy nebo gama záblesk. Často se v souvislosti s vymíráním živočichů hovoří o pádu vesmírných těles na Zemi. Tato teorie vznikla v osmdesátých letech dvacátého století, kdy američtí vědci Luis a Walter Alvarezovi poukázali na iridium nacházející se v sedimentech z rozhraní druhohor a třetihor. Iridium se na Zemi v čisté podobě nevyskytuje, máme ho jen jako slitinu s jinými kovy. Proto bývá nález čisté podoby iridia v tenké geologické vrstvě dáván do souvislosti s pádem planetky. V nich se totiž v čisté podobě vyskytuje.

Iridium a kráter jako důkaz
Přesně taková vrstva byla nalezena ve vrtech sahajících až 65 milionů let zpět do historie Země. Tento důkaz ale sám o sobě nestačil. Mnozí vědci poukazovali na to, že pokud by na Zem spadl asteroid a způsobil takovou katastrofu, někde by po něm musel zbýt nějaký kráter nebo alespoň pozůstatky po něm. Důkaz přišel v devadesátých letech. U mexického poloostrova Yucatan objevili geologové pozůstatky po obrovském kráteru a přibližná doba dopadu se dokonce shodovala s vyhynutím dinosaurů.

Existenci kráteru po planetce, která vyhubila dinosaury, prokázala až družicová pozorování

Kráter se dnes jmenuje Chicxulub a odhaduje se, že ho způsobila planetka o průměru 10 kilometrů. Byla tedy asi pětkrát menší než Praha, přesto měla zdrcující vliv na živé obyvatele naší planety. Odnesli to nejen dinosauři, ale podle různých odhadů 50 až 70 procent všech živočišných druhů. Studium historie Země pak odhalilo, že ke srážkám s opravdu velikým tělesem dochází přibližně jednou za sto milionů let.

Známe pachatele
V září letošního roku byl publikován článek o významném objevu, který vnesl světlo do okolností srážky Země s planetkou. Dva čeští vědci David Nesvorný a David Vokrouhlický spolu s americkým kolegou Williamem Bottkem zřejmě zjistili, která konkrétní planetka způsobila vyhynutí dinosaurů. Článek zveřejnili v prestižním časopise Nature a citovala ho média po celém světě.

Vyhynutí dinosaurů způsobily tyto události:  A - Srážka planetek, B - Vznik statisíců úlomků, C - Úlomky křižují dráhu Země, D - Jeden úlomek dopadá na Měsíc a vytváří kráter Tycho, E - Druhý úlomek dopadá na Zem a vytváří kráter Chicxulub

Jak podle česko-amerického výzkumu krátery vznikly? Asi před 160 milióny let došlo v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem ke srážce dvou velkých asteroidů. Jeden měl průměr asi 170 km a druhý (Baptistina) měl před srážkou průměr asi 60 km. Po srážce vznikly statisíce velkých úlomků. Vědci odhadují, že mezi nimi bylo asi 300 těles větších než 10 km a 140 000 těles větších než 1 km. Samotná Baptistina se po srážce zmenšila na asi 20 km.

Vytvořené fragmenty absorbovaly sluneční záření, měnily ho v teplo, a to vedlo ke změnám oběžných drah a většímu rozptylu těles. Postupně se asi 20 % fragmentů větších než 1 km začalo pohybovat po dráze, která vede mimo hlavní pás planetek, kříží dráhu Země a podle výpočtů se asi 2 % skutečně se Zemí a Měsícem srazila. Tyto závěry podporuje i nález dvojnásobného počtu impaktních kráterů na Zemi a Měsíci starých 100 až 150 milionů let.

Srážka dvou planetek - prvotní příčina vyhynutí dinosaurů

Podle vědců existuje 90% pravděpodobnost, že jeden z úlomků dávné srážky planetek vytvořil na Zemi 180km kráter Chicxulub, a 70% pravděpodobnost, že jiný fragment před 108 milióny let vytvořil i 85km kráter Tycho na Měsíci.

Úlomky planetky Baptistina vytvořily také kráter Tycho na Měsíci

Díky tomuto nejnovějšímu objevu tedy současná věda nejen ví, že dinosaury zabila planetka, ale také ví, která konkrétní planetka to byla. To je přímo fascinující pokrok.

Možností srážky Země s planetkou, jejími následky a způsoby, jak jí zabránit, se zabývá sobotní pořad Nebeský cestopis ve svém speciálním vydání 22. prosince ve 20 hod.

Přečtěte si také další články o srážkách planetek se Zemí.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio