Planeta Země pod kontrolou

Planeta bude obalena sítí senzorů
Planeta bude obalena sítí senzorů

Globální monitorovací síť propojí všechny senzory a měřící přístroje na planetě Zemi. "Planetary Skin" by měla být zdrojem vědecky podložených dat pro rozhodnutí, která se týkají například změn klimatu na planetě.

Spory o míru změny klimatu planety Země plní téměř každodenně titulní stránky novin. Polemika se odehrává i v rámci odbornějších médií. Pro kvalifikovaná a vědecky jednoznačně podložená rozhodnutí, která se této problematiky týkají, ale potřebujeme mnohem více spolehlivých dat, než máme k dispozici dnes. Proto se NASA a firma Cisco Systems rozhodly vybudovat globální monitorovací síť. Bude se jmenovat příznačně Planetary Skin, v češtině je tomuto pojmu nejblíže asi Planetární obal. Tato síť má propojit a v rámci jednoho rámce integrovat všechny senzory a měřící přístroje, které pracují na zemi, ve vodě, přístroje létající ve vzduchu i v kosmu. Na vybudování sítě i stejnojmenného institutu bude v příštích třech letech vynaloženo 100 milionů dolarů.

Na celé zeměkouli pracuje spousta monitorovacích stanic a přístrojů, které sledují stav zemských zdrojů. Tyto prostředky ale fungují zatím odděleně a svoje data nesdílejí. Po vybudování jednotné sítě Planetary Skin bude možné mj. přesně sledovat, jak jednotlivé státy plní své závazky a sliby v oblasti životního prostředí. Data z miliónů pozorovacích zdrojů se tak poprvé v historii soustředí na jednom místě a zpřístupní širokému spektru uživatelů.

Síť bude mít sedm základních uzlů - v Brazílii, Číně, Indii, Africe, Japonsku, Evropské Unii a ve Spojených státech. Po dokončení sítě například bude možné, aby zeměděleci po ničivých požárech získali aktuální údaje o škodách pomocí leteckého průzkumu či satelitu. Politici zase budou mít přehled o tom, jaké dopady na určitá území budou mít jejich rozhodnutí v oblasti životního prostředí. Velmi cenná bude např. evidence vodních zdrojů nebo statistika dopravy zásob a lidí. Některé údaje bude možné sledovat dokonce prakticky v reálném čase. To podle komentátorů připomíná pohled, jaký má hráč na prostředí města ve slavné hře SimCity. Skeptici se zase domnívají, že tuto síť bude možné zneužít ve stylu Orwellova románu 1984. Vše bude určitě záviset na tom, jak průhledné bude fungování sítě pro vědce a veřejnost.