Pizzly - kříženec ledního medvěda s grizzlym

24. září 2010
Dva lední medvědi

Vznik kříženců ledního medvěda s grizzlym vědci sice nevylučovali, ale na většinu svědectví o jejich existenci se dívali spíše jako na loveckou latinu, kterou se častovali Eskymáci za dlouhých polárních nocí. Všechny spekulace ukončily genetické analýzy nedávného úlovku Američana Jima Martella na Banksově ostrově v Beaufortově moři.

Americký lovec Jim Martell zaplatil za povolení k odstřelu ledního medvěda 45 000 dolarů. Když s pomocí eskymáckého stopaře Rogera Kuptany zvíře nakonec složil, nebyl si jistý, co vlastně ulovil. Stopař upozornil Martella na některé velice nezvyklé znaky - černé lemování oční duhovky, dlouhé drápy, "hrb" na zádech a nahnědlé skvrny v srsti.

"Mohl by to být nanulak," prohlásil Kuptana.

Tímto slovem, vzniklým ze slov nanuk - lední medvěd - a aklak - grizzly -, označují Eskymáci bájného křížence grizzlyů a ledních medvědů. V blízkosti Kuptanova rodiště na jihu kanadského Banksova ostrova v Beaufortově moři pozorovali údajného hybrida dvou různých medvědích druhů před třemi roky. Nikdo ale nepodal hodnověrný důkaz o jeho existenci. Křížení mezi medvědem ledním a medvědem hnědým bylo popsáno ze zajetí. Není divu. Grizzly a polární medvěd jsou si blízce příbuzní a jejich společný předek žil ještě před 250 tisíci roky. Z volné přírody však spolehlivé důkazy o narození mezidruhových hybridů chyběly. Rozmnožovací sezóna obou druhů se časově překrývá, takže příležitost k páření zjevně existuje. Navíc jsou hybridi polárního medvěda a grizzlyho na rozdíl od některých jiných mezidruhových kříženců (např. muly nebo mezka vzniklých křížením osla a koně) plodní.

Kuptanovo podezření potvrdily s definitivní platností teprve genetické testy v laboratořích společnosti Wildlife Genetics International, jež se specializuje na analýzy DNA volně žijících zvířat. Medvěd ulovený Jimem Martellem měl za matku polární medvědici a otcem mu byl grizzly.

Případ medvědího hybrida nabízí náměty k zajímavým úvahám. Globální oteplení vyhání lední medvědy z moře, protože ledy tají zjara velice brzy a na podzim se zamrzání zpožďuje. Naopak, grizzlyové prchají před vedry dále na sever a byli spatřeni v oblastech, kterým se dříve vyhýbali. Může tento fenomén přispět k častějšímu míšení obou druhů? A nesplynou nakonec v jedinou populaci. Představa, že mezidruhoví hybridi jsou automaticky neplodní chudáčci odsouzení k vymření, je mylná. To platí nejen pro křížence ledního medvěda a grizzlyho, ale i pro jiné živočišné druhy.

Zajímavé diskuse vedou lovci, zoologové a novináři o tom, jak by se mělo hybridovi říkat. Jistou dávku elegance nepostrádá označení "pizzly" vzniklé hybridizací anglických názvů obou zvířecích druhů (polar bear - grizzly). Kanadské noviny píší také o "polargrizzovi" nebo "grilárním medvědovi".