Petr Hartman: Letošní hospodaření vlády zatím ve stylu – rad a nápadů mnoho, konkrétních činů málo

25. duben 2023

Hranice 300 miliard korun nebyla překročena. Spokojeně konstatovali představitelé vládní koalice. Konkrétně v momentu, kdy jim v Poslanecké sněmovně prošel návrh státního rozpočtu na letošní rok. Podle schváleného zákona by celkové výdaje měly přesáhnout příjmy o 295 miliard korun. Plánovaný deficit by měl být tudíž o několik desítek miliard nižší než v loňském roce.

Pokud by k tomu skutečně došlo, dokázala by vláda, že plní předvolební sliby. Patří k nim mimo jiné snaha o stabilizaci veřejných financí. Měla by se například projevit v postupném snižování rozpočtového schodku.

Čtěte také

Podmiňovací způsob je na místě. Zda tomu tak letos skutečně bude, to se ukáže až v roce příštím. Konkrétně v momentu, kdy vláda bude schvalovat státní závěrečný účet. V něm, zjednodušeně řečeno, bude zaznamenáno skutečné hospodaření kabinetu. Budou v něm zachyceny konkrétní příjmy a výdaje. Až tehdy se ukáže, nakolik se plán lišil od skutečnosti.

V tuto chvíli se zdá, že rozdíl bude podstatný a že celkový deficit výrazně překoná 300 miliardovou hranici. Vláda sice ohlašuje přijetí tzv. úsporného balíčku. Co v něm však konkrétně bude, o tom se lze pouze dohadovat. Na veřejnosti se objevují nejrůznější návrhy. Když však narazí na negativní reakce, bývají označovány za pracovní verzi k další diskusi. Na konci dubna tak není jasno, jakým způsobem a jak výrazně hodlá vláda šetřit.

Vybrat nejlepší rady

Přitom schodek státního rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku dosáhl rekordní výše v historii České republiky. K lepším číslům momentálně nepřispívají ani plánované příjmy. V nich by se totiž měly projevit neplánované výpadky v desítkách miliard korun. Ať už se to týká špatně odhadnutého výnosu z tzv. daně z neočekávaných zisků, nebo obtížně dosažitelných příjmů z emisních povolenek. Což nebude snadné nahradit.

Čtěte také

Schodek státního rozpočtu se letos může vyšplhat výrazně nad hranici 300 miliard. Přitom nejde pouze o překonání nějaké mety či vylepšení negativního rekordu. Důležitý je trend z posledních několika let. V nich rozpočtové výdaje výrazně překračovaly reálné příjmy. Zatím to nevypadá, že by se na tom v dohledné době mělo něco zásadního změnit.

Naopak by nebylo překvapením, kdyby Fialova vláda navázala na loňský rok. Tehdy v jeho průběhu musela ve Sněmovně prosadit novelu rozpočtu, která zvýšila jeho schodek o 50 miliard korun oproti původně schválené verzi.

Petr Hartman, moderátor a komentátor Českého rozhlasu Plus

Pokud se tomu letos hodlá vyhnout, má nejvyšší čas začít řešit nerovnováhu mezi plánovanými a skutečnými příjmy a výdaji. Rad, jak na to, bylo Fialovu kabinetu uděleno mnoho. Nyní zbývá „maličkost“. Vybrat ty nejlepší a hlavně sebrat odvahu je prosadit. Byť s vědomím, že na tom nebude sbírat politické body.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Petr Hartman
Spustit audio