Petr Hartman: Dva policejní prezidenti

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Policejní prezident Petr Lessy

Na konci srpna loňského roku přestal být Petr Lessy policistou. Čelil totiž obvinění z pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby. Což byl důvod k ukončení služebního poměru, a tím i k odchodu z funkce policejního prezidenta.

Soud první instance ho ve zkráceném řízení formou trestního příkazu uznal vinným a potrestal ho podmínkou. Lessy s tím nesouhlasil a podal proti verdiktu odpor. Došlo ke klasickému líčení a na jeho konci byl Lessy zproštěn obžaloby. Na základě odvolání státního zástupce se tímto případem zabýval pražský městský soud. Ten stíhání bývalého policejního prezidenta zastavil. Odůvodnil to tím, že bylo od počátku vedeno nezákonně, protože Lessyho údajný prohřešek už byl vyřešen v rámci kázeňského řízení.

Proti tomuto verdiktu lze podat dovolání. Záleží na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Ten se zatím konkrétně nevyjádřil. V případě, že se na dovolací soud obrátí, mohlo by dojít k tomu, že by rozhodnutí městského soudu zrušil. Vrátil by ho k novému projednání. Přitom právní názor dovolacího soudu by byl závazný.

Stručně řečeno, v kauze Petra Lessyho by ještě teoreticky mohlo dojít k dalšímu zvratu. Momentálně má policie dva prezidenty, v budoucnu by nemusela mít ani jednoho. To v případě, že by Martin Červíček pod nátlakem ministra vnitra Martina Peciny rezignoval a Petr Lessy by kvůli staronovému obvinění opět přišel o policejní uniformu, a tím i o post policejního prezidenta. Zatím Červíček nátlaku odolává a dobrovolně rezignovat nehodlá. Proto bude mít Česká republika patrně řadu týdnů až měsíců dva policejní prezidenty, kteří se mohou libovolně střídat na dovolené. Nyní ji bude čerpat Petr Lessy.

Zkrátka Martin Pecina postupuje v této záležitosti podobně netrpělivě, jako jeho předchůdce Jan Kubice. Ten se snažil Lessyho delší dobu pod nejrůznějšími záminkami zbavit. A když byl Lessy nucen ukončit služební poměr, hned do uvolněného křesla posadil nového člověka. Byť s rizikem, že soudní proces není u konce a může vyústit v Lessyho návrat. Přitom stačilo jeho nástupce výkonem této funkce pověřit a riziko dvojvládí by odpadlo.

Ministr vnitra Pecina rovněž nepočkal na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce a Lessyho do funkce hned vrátil. Přitom mohl tento spor přenechat k vyřešení svému nástupci. Pecina tím přispěl k unikátní situaci, kdy policii velí hned dva prezidenti. Což není dobrá zpráva pro policejní sbor. Ten potřebuje určitou stabilitu a rozkývané křeslo policejního prezidenta k ní nepřispívá.