Osmičková výročí: Benjamin Thompson, nebo hrabě Rumford?

23. leden 2008
Benjamin Thompson

Dne 25. ledna roku 1798 byla britská Královská společnost seznámena s tím, že teplo vzniká mechanickou energií, čímž byly položeny základy zákona zachování energie. S objevem přišel Benjamin Thompson. Jinde se ale dočteme o hraběti Rumfordovi. Kdo to tedy byl? To už je otázka, kterou Daniel Mrázek položil prof. Petru Kulhánkovi z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.