Opatrný zeměpis (9. díl): Peru

12. listopad 2008
Sedmý světadíl

Víte, že právě v Peru pramení Amazonka? A že její prameniště před několika lety objevovali čeští geografové? Tato vysokohorská země je ale zajímavá také zachovalostí indiánských tradic a památek, neboť z Cuzca a náboženského centra Machu Picchu vládli Inkové... Více se dozvíte od iberoamerikanisty prof. Josefa Opatrného, který v deseti dílech seriálu Opatrný zeměpis shrnuje vývoj jednotlivých zemí Latinské Ameriky v posledních desetiletích.


Peru
Hlavní město: Lima
Poloha: 0°-18° j. š., 69°-81° z. d.
Rozloha: 1 285 216 km2
Počet obyvatel: 26 700 000
Hustota osídlení: 21 obyvatel/km2
Měna: nový sol ( PES )=100 centimů
Jazyky: španělština, kečujština, aymarština

Politické uspořádání a ekonomika:
Peru je podle ústavy z roku 1979 republika s prezidentským systémem, ale roku 1992 prezident Alberto Fujimori rozpustil parlament a v referendu vyvolal přijetí posílení svých pravomocí. Po chaotických situacích byl roku 2003 zahájen proces decentralizace. Peru má rozsáhlé nerostné bohatství, mezi které patří měděné, olověné a zinkové rudy, ale taky ropa, uran a sůl. Pro export je důležitá taky pěstovaná káva, ptačí trus-guano a krmiva pro zvířectvo, stroje a přístroje se naopak musí ve velkém množství dovážet. Největším ekonomickým problémem je ale masivní nezaměstnanost, která podnítila ilegální trh s rozšiřující se kokou, který částečně ovládá levicová organizace Túpaca Amarúa.

Obyvatelstvo:
Ještě dnes tvoří 50 % místních lidí příslušníci indiánských etnik Kečua a Aymará v horských Kordillerách a menší počet kmenů v pralesní nížině Amazonie. Ostatní jsou především mestici a potomci španělských přistěhovalců. V hlavním městě a okolních slumech žije čtvrtina obyvatelstva. V Limě je taky nejstarší univerzita v Latinské Americe, založená roku 1551. Většina Peruánců se hlásí ke katolictví, ale jejich vyznáním se často prolínají staroindiánské elementy, ovlivněné starobylou kulturou Inků.

Další díly seriálu Opatrný zeměpis najdete zde. Vysíláme jej každou středu v magazínu o světě Sedmý světadíl.

autor: David Ašenbryl
Spustit audio