Ondřej Konrád: Nedůstojná záminka odborářů

5. březen 2024

Když někteří čeští odboráři vidí v televizi demonstrace svých západoevropských kolegů, dost možná jen vzdychají, že se sami na podobné akce nezmohou. A starší případně vzpomínají na časy, kdy centrále svazů šéfoval Richard Falbr, po ruce mu byla silná sociální demokracie a protesty mívaly grády.

Čtěte také

Takže i když občané nezapomínali na loutkové ROH z totalitní éry, ve spojení s Milošem Zemanem odbory jistou sílu přece jen představovaly. A to jakoby se skoro zcela rozplynulo, což radikálněji založení, očekávající nadto příští rok obrat na politické scéně, přičítají podle nich málo důraznému Josefu Středulovi.

Neplatíš, nevedeš

Pravda, spíš než bojovníkovi diplomatovi, řídícímu centrální ČMKOS celých deset let a rokujícímu tedy už se třemi premiéry. Což je jistě zkušenost nenahraditelná, ale ostřeji naladění mají zřejmě představu kohosi razantnějšího, neb se schyluje k dalším střetům s vládou: zemědělců nebo školské sféry.

Čtěte také

A koordinaci nabízí Rajchlova strana PRO, na níž už je napojen Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů. Čili dle názvu spíše solitérských a možná i nepředvídatelných. Že by ČMKOS chtěla jít Dufkovi naproti, to očekávat nelze, pro mnoho odborářů je kvůli různým výrokům a stylu vystupování nepřijatelný.

A jestli některým přece imponuje, nahlas to neřeknou. Což je to samé, jako když je Středula prohlášen za nečlena odborů, jelikož nějakou dobu neplatil členské příspěvky, a tudíž jim ani nemůže šéfovat. Místo aby někdo otevřeně řekl: potřebujeme jiného lídra, ostřejšího, jakého napjatá doba žádá, najde se pro odstranění předsedy malicherná záminka.

Pachuť trapnosti

Stejně trapná jako někdejší formální a ovšem de facto povinné členství v Revolučním odborovém hnutí. Na které si starší generace po tomhle výkonu centrální komory dojista vzpomene. A třeba dodat, že žádný relevantní kandidát na vedení centrály viditelný není.

Ondřej Konrád, moderátor a komentátor Českého rozhlasu Plus

Takže se „sestřelení“ Středuly před už zmíněnými blížícími se protesty jeví jako krok nedomyšlený, dost možná vzniklý z jistého chaosu, a navíc negativně poznamenaný onou směšnou záminkou. Jíž možná Středula ještě využije tento měsíc na svolaném sněmu, kde se chce znovu ucházet o týž post. Jelikož se do té doby pondělní překvapivá zbrklost mnohým odborářům rozleží v hlavě, nemusí být expředseda 25. března bez šance.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio