Ondřej Konrád: Jak prokázat Altnerova kluzká kouzla?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy ČSSD

Pomůže-li někdo zachránit komusi ohrožený majetek, je jistě třeba to patřičně finančně ocenit. Ale přiměřeně, střízlivě. Advokát Zdeněk Altner byl v 90. letech zapojen na straně ČSSD do soudního sporu o Lidový dům a ten nakonec – vleklo se to předlouho – sociálním demokratům připadl.

I když měl jejich restituční nárok možná ne úplně pevné podloží. Altner, pokud je známo, za to inkasoval roku 2000 nemalou částku – 50 milionů. Ale následně žádal víc, a jelikož se sociálnědemokratický kohoutek uzavřel, podal později (mezitím naskakovalo hypotetické horentní penále) na ČSSD žalobu.

Likvidace na obzoru

Městský soud ji po odkladech akceptoval, přiřkl advokátovi dalších 18 milionů (ty Altner také dostal), a co hlavní: uznal doslova šílenou pokutu – 320 milionů. I když bylo zřejmé, že věc vedení strany za předsedů Zemana, Špidly, Grosse, Paroubka i Sobotky přehlíželo, podceňovalo a odsouvalo z dohledu až trestuhodně, stejně šlo o nesmyslnou částku.

Respektive bylo absurdní, že sociální demokracie přistoupila na dohodu jak o třech desetinách procenta za každý den prodlení, tak na to, že Altner dostane vedle oněch 50 milionů ještě 10 % ze všech pronájmů prostor objektu. Jak se říká mezi indiány: Uff!    

Buď jak buď, Altner, který měl mimochodem sám na krku řadu žalob a exekucí, nedlouho po pro něj příznivém verdiktu roku 2016 zemřel; záležitost přešla na dědice. Jejich právníci pak nelenili a v jedné chvíli to už už vypadalo, že se stará dobrá sociální demokracie nejprve odplíží z Lidového domu zadními dveřmi a následně pak coby politická houmlesačka i ze scény.

Věcně doložte čáry máry

Ale došlo k úplně pohádkovému obratu letošním rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož ČSSD dokonce Altnera asi o 17 milionů přeplatila. Čímž se však naštěstí nikdo nechtěl zabývat, strana byla ráda, že je ráda. Když to kdysi kdosi (patrně Ivo Svoboda, dnes už nežijící pokladník z časů předsedy Zemana), tak až autodestruktivně zašmodrchal. A všichni dávali celé roky ruce pryč.

Ondřej Konrád

A jak se zdá, dědicové, pokud budou dál ťukat na vrata Lidového domu, mají dost zúžený manévrovací prostor. Neboť z odůvodnění zamítavého verdiktu Nejvyššího soudu plyne, že by mohl být jejich nárok na 300 milionů uznán akorát tehdy, když prokáží, jakáže abraka dabraka vlastně Altner ve prospěch ČSSD druhdy vykonal. A to buď asi nikdo pořádně neví, nebo bude pro jistotu mlčet, když je například v Altnerově smlouvě formulace o pouhém „poskytnutím právní pomoci“.

A ještě jde snad dokonce o nesignovaný dokument. Což ovšem, stejně jako řada dalších okolností kauzy, připomíná divoká léta devadesátá, tedy v oblasti majetkové a podnikatelské. Ty by ale měly být už dávnou minulostí. Zvlášť když Altner rozhodně zkrátka nepřišel. A dnešní ČSSD zase tak docela nemůže za někdejší víc než lehkomyslné šéfy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu