Ohrožené magnolie

23. září 2010

Britští botanikové mapovali výskyt magnolií a došli k neradostnému závěru, že více než polovina existujících druhů těchto stromů a keřů je přímo ohrožena vyhubením.

Magnolie z čeledi šácholanovitých (Magnoliaceae) jsou nádherně kvetoucí keře a stromy, které se často pěstují v parcích a zahradách. Patří mezi evolučně nejstarší známé čeledi kvetoucích rostlin. I jednotlivé magnólie dosahují úctyhodného věku - některé čínské exempláře mohou být staré až 800 let. Z ekologického hlediska fungují magnolie jako indikátor dobrého stavu lesních porostů.

Magnolie

Botanikové z Bournemouth University zjistili, že ve volné přírodě je vyhubením ohrožena více než polovina druhů této čeledi. Na celém světě roste 245 druhů magnolií. Celých 131 z nich se teď ocitlo na červeném seznamu. Důvody nejsou nijak překvapivé - zabírání přírodních oblastí ve prospěch zemědělské půdy a příliš intenzivní těžba dřeva.

Seznam všech ohrožených druhů magnolií si můžete stáhnout ze stránek Bournemouth University.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio