Nový ateismus nepřináší nic nového a intelektuálně zajímavého, tvrdí sociolog

28. prosinec 2015

Říká se, že jsme nejateističtějším národem v Evropě. Je to klišé a nepravda, nebo je ateismus v Česku skutečně doma? A pokud ano, k čemu je nám vlastně dobrý? Proč dnes lidi přitahuje takzvaný nový ateismus?

„Ateismus je pouze odpověď na otázku existence boha nebo bohů,“ uvedl v pořadu Pro a proti evoluční biolog a filozof Robin Kopecký.

Podle něj jde o popření toho, že by člověk věřil v nějaký nadpřirozený koncept.

„Současný ateismus není jen nějakým hnutím biologů a astrofyziků, kteří nerozumí společenskovědním otázkám. Nový ateismus je pouze nálepka, která mu byla přisouzena,“ dodal vědec.

Ten se domnívá, že nový ateismus sice používá starší argumenty, jeho novost ale odpovídá na nové problémy 21. století. Navíc, 19. století přineslo teorii evoluce pomocí přirozeného výběru, která vysvětluje, jak je konstruována lidská mysl a proč máme schopnost nabývat falešných přesvědčení.

„Už to, pokud říkáme, že celá existence musí mít nějaký smysl, tak předpokládáme nějakého tvůrce, ale to my nevíme, víme jen, že příroda běží podle nějakých pravidelností,“ upozornil na chybu v náboženském uvažování Robin Kopecký.


Kopecký: „Pro všechna přesvědčení potřebujeme nějakou faktickou evidenci, abychom je mohli provizorně přijmout. Pokud někdo argumentuje na základě autority nebo vnitřních pocitů, tak to pro mě není dostatečný důvod, abych zachoval svou intelektuální integritu a přijal nějaké takové náboženské přesvědčení.“

Publicista a sociolog Jan Jandourek považuje ateismus za skalpel, který z reálně existujících náboženství odřezává to, co tam nepatří.


Jandourek: „Je jedno, jestli Ježíš chodil po vodě, nebo nechodil. Jde o to, že bůh je definován jako základ vší skutečnosti. Těžko říci, že by skutečnost neměla nějaký základ. Pak je zde ještě tajemství lidského vědomí, které se vynořuje z hmoty, o které nevíme, co je. Náboženství je určitá interpretace toho, jaký svět je, a stojí na axiomech, se kterými nemohu nic dělat.“

„Ateismus hledá to, co je falešné, co si člověk vytvořil ve své mysli, a v tom dobře funguje.“

Ale to, čemu se říká novodobý ateismus, je myšlenkový konstrukt, který přichází ze strany určitého typu vědců, kteří v argumentaci nepokročili dál, než do 19. století, tvrdí novinář.

„V čem je ten nový ateismus nový? V ničem. Za názory Ludwiga Feuerbacha žádný ateismus nikdy myšlenkově nepokročil, je to pořád v 19. století, intelektuálně to není příliš zajímavé,“ říká o novém ateismu Jandourek.

Ten nevidí problém v tom, jestli je nějaká myšlenka nebo idea náboženská nebo nenáboženská. „Problém je její radikalizace, a to, že se stane ideologií.“

„Požadavek faktické evidence v případě náboženských jevů můžu chtít, ale to není ve skutečnosti podstata náboženství“, připomněl Jan Jandourek.

autoři: luv , oci
Spustit audio