NKÚ: Dávky sociální péče jsou zneužívány

12. leden 2005

Nejvyšší kontrolní úřad právě zveřejnil závěry jedné zajímavé kontroly. Na ministerstvu financí, práce a sociálních věcí, v kraji libereckém, ústeckém a zlínském a v devatenácti městech zjišťoval, jakým způsobem se vyplácejí dávky sociální péče a zda se přitom neplýtvá.

Není asi nijak překvapivé, že je hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu negativní. Systém vyplácení dávek je podle něj příliš složitý a administrativně náročný, řídí se zákonem, který pochází z roku 1988 a tím pádem neodpovídá novým podmínkám ve společnosti i ve veřejné správě. NKÚ také konstatoval, že vyplácení dávek není racionálně řízeno.

Důvodem kontroly byl zřejmě fakt, že se od roku 1998 zdvojnásobila suma peněz vydávaná na dávky sociální péče - z necelých sedmi miliard vzrostla na čtrnáct miliard v roce 2003. Kromě toho se dávky často zneužívají. Podle zkušeností sociálních pracovníků z obcí, jež NKÚ kontroloval, se to děje v 10 až 35 procentech a někde zřejmě podvádí i 50 procent příjemců dávek.

Lidé žádající o dávky např. tvrdí, že žijí sami v domácnosti, a tím pádem mají nárok na vyšší platby, zatajují peněžní prostředky i movitý majetek. Když u nich doma sociální pracovník najde nadstandardní vybavení, tvrdí, že jim bylo darováno nebo že je půjčené. Absolventi škol se dožadují podpory, přestože jsou materiálně zabezpečeni svými rodiči. Ve většině případů se ale těžko prokazuje, že lidé nemluví pravdu a podobně je to i s prací na černo, kdy příjemci dávky např. tvrdí, že jde jen o občanskou výpomoc. Aby se podvod prokázal, k tomu by byla potřebná spolupráce s finančními úřady a dalšími institucemi. To se však v současnosti neděje.

Podle NKÚ by pomohlo, kdyby se vyplácení dávek řídilo jednoduššími a přehlednějšími zákony a podstatně by se měl snížit počet různých dávek. Podotýkám, že NKÚ prověřoval jen malý segment sociálního systému a přitom se tam setkal se třinácti různými dávkami, z nichž některé jsou velmi málo využity. Také by pomohlo, kdyby vznikl kvalitní informační systém. K tomu je ale stále ještě hodně daleko. Zatím úřady v jednotlivých obcích většinou ani nemají počítačové programy, které by odpovídaly jejich náročným agendám. Administrativní práce proto zabírá sociálním pracovníkům přibližně polovinu pracovní doby. K tomu ještě mají většinou na starosti mnohem víc klientů než se odborně doporučuje. Další komplikací je, že se na vyplácení dávek potřebným lidem podílejí hned dvě ministerstva, krajské úřady a obce, takže ani není jasné, kdo za to nese zodpovědnost. V roce 2004 došlo k mírnému zpřísnění podmínek ve vyplácení dávek, hlavně pro osoby samostatně výdělečně činné. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní pracuje na nových zákonech - o hmotné nouzi a o životním minimu. Plánuje se, že odpadne jedna z mnohých absurdit - totiž vyplácení příspěvku na bydlení ve dvou formách - jedna je součástí životního minima a druhá je samostatným příspěvkem v rámci sociální podpory. Životní minimum by měl dostávat jen ten, kdo se aktivně snaží získat práci a neodmítá ani příležitostný výdělek či veřejně prospěšné práce. Všechny tyto novinky se ovšem zatím jen připravují a není jasné, kdy budou schváleny. A zatímco se mluví o nutnosti zjednodušit sociální systém, zavedla se potichu dávka úplně nová: Rodiny budou od letoška dostávat 1000 korun na výdaje spojené s nástupem dítěte do první třídy.

Po prověrce provedené Nejvyšším kontrolním úřadem je zřejmé, že když se mluví o plýtvání a zneužívání sociálního systému, nejsou to planá podezření. NKÚ prokázal, že nejde jen o chyby jednotlivců, vadný je celý systém. A to je na jeho zjištěních nejcennější.Ve spleti různých dávek se pochopitelně podvádí mnohem snadněji než kdyby šlo jen o dávku jednu. Podobné to je s institucemi, které mají zajistit, aby se pomoc v dostatečné míře dostala k těm, kteří ji opravdu potřebují, a nedostala tam, kde nutná není. Vzrůst výdajů na tyto dávky na dvojnásobek aniž by se nějak zhoršila ekonomická situace rodin je jasným ukazatelem, že něco není v pořádku. NKÚ teď ukázal, že kritici našeho sociálního systému mají pravdu. V poslední době i premiér Stanislav Gross prohlásil, že takové plýtvání jeho vláda podporovat nebude. Problém je, že zřejmě jedna ruka neví, co dělá druhá. Zatímco se na jedné straně chystá zpřísnění podmínek, na straně druhé vznikají dávky nové. Bez celkové změny koncepce ve vyplácení různých sociálních dávek a podpor se zřejmě žádný obrat k lepšímu očekávat nedá.

autor: Zoja Franklová
Spustit audio