Nezvladatelní žáci? Ani pohlavek, ani sáhodlouhé vysvětlování nejsou účinné, říká pedagog

27. říjen 2015

Jsou tělesné tresty na školách omluvitelné třeba přetížeností učitelů, nedostatkem jejich kompetencí anebo větší drzostí dnešních dětí?

Může být pohlavek sedmákovi účinnějším nástrojem než sáhodlouhá vysvětlování? Je na základních školách zapotřebí zvýšit disciplínu?

„V extrémní situaci, kdy by třeba mohlo dojít i k ohrožení života žáka nebo ostatních, pohlavek omluvitelný je,“ uvedl v pořadu Pro a proti předseda školských odborů František Dobšík.

Podle něj se v takových situacích prolíná přetíženost učitelů i jejich nedostatečné kompetence, jak ty, které vůči žákům mají, tak své osobní.

„Zvýšené vzdělávání za účelem zvýšení kompetencí je určitě potřebné,“ tvrdí pedagog. „A nejen kompetence, ale i možnost něco ovlivnit, stejně jako větší pravomoci,“ dodal.

Problémy v chování dnešních školáků souvisí i s výchovou v rodině a zde dochází často ke sporům, vysvětlil předseda.

„I vymezování se dítěte vůči autoritám je oblast, kde by rodina a škola měly ve výchově postupovat společně,“ připomněl František Dobšík.


Dobšík: „Zde se dostává do rozporu rodina se školou, a bohužel naše zkušenosti jsou, že školní inspekce nebo ředitelé škol často dají za pravdu rodičům, jen aby se vyhnuli možným konfliktům. Pak to ale zůstává pod povrchem a projevuje se to později, třeba jako šikana.“

Speciální pedagog a psycholog David Čáp z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je přesvědčen, že hrubá slova, vulgarismy a fyzické tresty ve škole přípustné ani omluvitelné nejsou.


Čáp: „Vzdělávání pedagogů je z 90 % zaměřeno na oborové znalosti, které předávají studentům, a to je v pořádku, ale zbytku, jako jsou diagnostické, didaktické a psychosociální dovednosti, je věnováno méně času a tyto nedostatečné kompetence se mezi učiteli objevují.“

„Dokážu si představit aktuální selhání vyučujícího, to ho ale neomlouvá,“ tvrdí.

Čáp souhlasí, že nároky na vyučující jsou velké, takže když podlehnou přetížení, podobné formy chování se mohou vyskytnout. „ Nicméně bychom to neměli používat jako alibismus,“ vyzval.

Pokud situace dojde tak daleko, že se žáci učiteli vysmívají, „tak je něco špatně a delší dobu,“ vysvětlil expert.

A když dojd na používání vulgarismů nebo fackování, nebo na druhé straně sáhodlouhé vysvětlování, také je něco špatně. „Myslím si, že tyto dva extrémy jsou zde neúčinné.“

„Existuje třetí cesta, která se zakládá na tom, že máme nastavená pravidla chování. Stačí říct, že toto je porušení pravidel chování, po kterém pak následuje sankce,“ připomněl jiný způsob, jak pracovat s problematickými studenty David Čáp.

autoři: luv , oci
Spustit audio