Neznámý jazyk z údolí Indu

27. duben 2009

Podle amerických matematiků nejsou záhadné symboly z údolí Indu jen piktogramy, ale spíše znaky dosud neznámého jazyka.

V 19. století umožnil objev Rosettské desky rozluštit egyptské hieroglyfy. Záhadné symboly však po sobě zanechaly i jiné starověké civilizace a význam mnohých z nich je zatím tajemstvím. Příkladem mohou být symboly, které byly objeveny v údolí řeky Indu na hranici mezi současným Pákistánem a Indií. V této oblasti žila v letech 2600 až 1900 př. n. l. vyspělá civilizace, která po sobě zanechala množství písemných záznamů na amuletech, keramických nádobách i malých destičkách.

Archeologové si ovšem nejsou jistí, jestli se znaky vztahují k mluvenému jazyku, nebo jsou to jen piktogramy, které představují náboženské či politické symboly. Odborníci na matematiku z Washingtonské univerzity se tuto otázku pokusili vyřešit pomocí statistiky. Porovnali vzor a náhodnosti symbolů s různými lingvistickými i neligvistickými systémy. K těm prvním patřily moderní i starověké jazyky jako sumerština či drávidské jazyky, které se dodnes používají převážně v jižní Indii. Nelingvistické systémy reprezentoval genetický kód a umělé jazyky., které používají počítačoví programátoři Výsledky statistické analýzy ukázaly, že texty z údolí Indu mají mnohem víc společných prvků s mluvenými jazyky. Neobvyklá studie tak podpořila hypotézu, že symboly reprezentují dosud neznámý starověký jazyk.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio