Nejnebezpečnější drogou je alkohol

02091230.jpeg

Britští odborníci vytvořili nový systém pro hodnocení nebezpečnosti návykových látek. Jako nejhorší droga ze všech z něj vychází jedna z těch legálních – alkohol.

Nový systém, který vyvinuli odborníci z britského Nezávislého vědeckého výboru pro drogy (ISCD), hodnotí návykové látky podle míry škod, které napáchají jak svým uživatelům, tak jejich okolí. Při hodnocení se využívá devět různých kritérií škodlivosti, která se vztahují k uživateli drogy – kupříkladu riziko úmrtí a poškození zdraví, závislost a poškození mentálních funkcí. Sedm dalších kritérií se váže k uživatelově okolí. Mezi ně patří například kriminalita, poškozování prostředí, konflikty v rodinách a ekonomické náklady.

Podle těchto kritérií byla každá droga obodována na stupnici, kde 100 bodů znamená maximální a nula žádnou škodlivost. A jak si různé návykové látky vedly? Nejnebezpečnější drogou ze všech se stal alkohol, který dosáhl skóre 72 bodů. Za ním se umístily „tvrdé drogy“ heroin a crack s 55 a 54 body. Krystalický metamfetamin dosáhl 33 bodů, kokain 27 a teprve za nimi se umístil tabák s 26 body. Následuje amfetamin s 23 body a konopí, které dostalo „pouhých“ 20 bodů. Dolní příčky žebříčku obsadily uklidňující látky jako je ketamin, dále pak extáze a anabolické steroidy. Uzavírají psychotropní houbičky s pouhými 5 body.

Autoři studie, kterou zveřejnil odborný časopis The Lancet, říkají, že toto pořadí se shoduje jak s jejich dřívějšími analýzami rizik, tak s výsledky holandské skupiny odborníků na závislosti. S čím se naopak neshoduje, je současný britský systém hodnocení nebezpečnosti návykových látek.

Zdroj: ScienceDaily, The Lancet