Nechceme obcím přikazovat. Chceme je ke stavbě sociálních bytů motivovat, říká ministryně Klára Dostálová

8. listopad 2018

V programovém prohlášení koaliční vlády ANO−ČSSD najdete slib přípravy zákona o sociálním bydlení. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová od zákona ustupuje, což se ale nelíbí odborům a dalším neziskovým organizacím.

„Vláda ale našla rychlejší řešení, než je dlouhý legislativní proces spojený s přípravou nového zákona,“ vysvětluje ministryně. Programové prohlášení vlády je prý jen proklamace, ve které se říká, že se sociálním bydlením musí něco dělat.

„Kdybychom šli čistě cestou legislativy, tak se lidé této pomoci dočkají až v roce 2021−2022. Dotačním programem Výstavba, který v sobě navíc ponese všechny prvky zákona, můžeme začít už v březnu−dubnu příštího roku,“ dodává.

Obce potřebují peníze

V přípravě nové legislativy prý nepoleví, ale je třeba říct, jak se věci mají. „Nový zákon v sobě obsahoval povinnost obcí. Ty by se totiž musely ze zákona postarat o osoby v bytové nouzi. Musely by mít bytový fond pro lidi v potížích… přitom jim už ale jiný zákon (o obcích) dává povinnost se o ně postarat. To hlavní, co ale potřebují, jsou peníze. My nechceme přikazovat, ale motivovat.“

Sociální bydlení v ČR: proč u nás téměř vymizelo?

bydlení pro sociálně slabé v Třešťi

Sociální aspekty bydlení v České republice se od roku 1989 velmi změnily. Jsou dnes Češi s bydlením spokojeni? Jaké důsledky má regionální nerovnost v dostupnosti bydlení? Dá se situace u nás srovnat se západními zeměmi EU? O těchto tématech mluvil host vědeckého rozhovoru doktor Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Motivace by pak měla směřovat nejen na sociální bydlení, ale hlavně na bydlení dostupné. Podle Dostálové to znamená, že stát chce, aby obce mohly dávat byty nejen sociálně slabším rodinám, ale i matkám samoživitelkám, seniorům nebo veřejně prospěšným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté apod. „Abychom obce motivovali, tak na ty sociální dostanou 100% dotaci od státu a na ty dostupné pak zvýhodněnou půjčku.“

Jako příklad pak uvedla jeden dům se 100 byty, ve kterém bude 20 % jednotek se 100% dotací státu, ale sloužit bude lidem v bytové nouzi, které identifikuje samotná obec, případně Úřady práce.

Až 120 tisíc lidí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má zmapované i počty potřebných. „Bavíme se o nějakých 65 tisících domácnostech, což je asi 115−120 tisíc osob. To se rozhodně nedá vyřešit za jeden rok. Takže do celého projektu budeme pouštět plno i dalších zdrojů, než je jen státní rozpočet. Ambice máme na roky, dohromady na nějakých 500 miliard korun, ale celé to samozřejmě nepůjde pouze na sociální bydlení.“

Na začátku prý do dotačního programu Výstavba půjdou 2 miliardy ze státního rozpočtu, přidají se i evropské zdroje. „Jen v letech 2014−2016 to byly 3,5 miliardy korun, teď hodnotíme výzvu za další dvě miliardy. Celková poptávka je už dnes za zhruba miliardy tři.“

Otevřený dopis?  

Sociální bydlení je nutné, myslí si ombudsmanka Anna Šabatová

Anna Šabatová

O jejím zvolení do pozice ombudsmanky rozhodl jeden jediný hlas. Chce, aby toho nelitovali ti, co ji volili, ale především ti, co jí hlas nedali.

A právě výše státního příspěvku, a žádost o vypracování zákona podle slibu v programovém prohlášení, stojí u vzniku otevřeného dopisu vládě. Podepsáni jsou pod ním zástupci Platformy pro sociální bydlení, ČMKOS, Armády spásy, Charity ČR, Naděje nebo Sítě aktérů pro domov, která sdružuje azylové domy. 

V dopise se píše, že navrhované dvě miliardy ročně by podle odhadů MMR mohly stačit na 1400 bytů, což by ani nepokrylo roční přírůstek lidí v bytové nouzi, který vládní materiál odhaduje na 3 tisíce domácností...

„Ty dvě miliardy ale nejsou všechno,“ opakuje ministryně Dostálová s tím, že „podpora výstavby 1400 bytů jsou pouze ty sociální. Taky ale spousta měst a obcí hlásí, že byty mají, ale potřebují je opravit.“ Novinkou je i možnost nákupu bytových jednotek samotnými městy nebo obcemi.

„Mohou koupit celý dům, který pak dají do obecního bytového fondu. Nebo, třeba v takovém Ústeckém kraji nebo na Mostecku, nakoupí byty za 300 tisíc. Když jich pak mají třeba deset, mají i násobně víc bytových jednotek, než kdyby sami postavili nový dům.“

Nehrozí zneužívání?

Nehrozí pak ale zneužívání podobných bytů určených pro sociálně slabé, jak ostatně varuje už Nejvyšší kontrolní úřad? „Může se klidně stát, že nějaká obec má pár bytů určených pro sociální účely, ale zrovna nemá jediného občana, které by kritéria splňoval. Ten byt přece nebude prázdný, tak ho mají možnost obsadit někým jiným. Ale jen po dobu jednoho roku.“

Česko má dnes 6 258 obcí a z toho přes 75 % má do tisíce obyvatel. „Kdybychom všem teď nařídili, že musí mít sociální byty, tak se ptáme proč, když takové lidi nemají? Tento problém se totiž týká hlavně velkých měst, proto nabízíme možnost, aby mohla v obecních bytech bydlet širší skupina.“

autoři: Michael Rozsypal , lup

Související